בזמן האחרון הולכת ומתפתחת מתקפה של השלטון נגד החרויות הדמוקרטיות. למסע זה שותפים אמצעי התקשורת הגדולים וחוגים רחבים בקואליציה ובאופוזיציה. את המזימה האנטי-דמוקרטית מנהלים שר המשפטים, שמואל תמיר, חבר-הכנסת אמנון לין והעבריין הנמלט פלאטו-שרון.

מסע מרושע זה חייב להדליק אור אדום אצל כל אדם החרד לזכויותיו הדמוקרטיות, ובראשן לחופש הביטוי ולזכות ההתארגנות.

הפגיעות האחרונות של ממשלת בגין בזכויות הדמוקרטיות הן רבות ומגוונות ופועות בשכבות רבות של האוכלוסיה:

  • הסתה והתנכלות לתלמידי תיכון יהודים שהתבטאו נגד בגין; מעצר תלמידי תיכון ערבים מהכפר טייבה, והעמדתם בפני בית-דין צבאי.
  • מסע איומים ומעצרים נגד תנועה אבנא אל-בלד (בני הכפר) בניסיון ליצור אווירה שתאפשר את שלילת החופש הביטוי וההתארגנות מחבריה; קריאה להוציא את המפלגה הקומוניסטית הישראלית (רק"ח) אל מחוץ לחוק.
  • ניסיון לשבור את איגודי הימאים במטרה לשלול מקבוצות עובדים שונות את הזכות הדמוקרטית הבסיסית להתארגנות.
  • הסתה נגד ועדי הסטודנטים הערבים, קריאה לשלול מהם את חופש הביטוי ולסלק סטודנטים ערבים מהאוניברסיטאות.

השלטון משתמש בנימוק של "ביטחון המדינה" בניסיון להצדיק התקפות אלו.

דוגמאות אלו מתוספות לשורה ארוכה של פגיעות בחרויות הדמוקרטיות על ידי שלטונות ישראל. לכן ישלה את עצמו אדם שיאמר: "הדברים האלה אינם נוגעים לי אישית". ההיפך הוא הנכון: החרויות הדמוקרטיות אינן ניתנות לחלוקה. לפעילות אנטי-דמוקרטית יש היגיון משלה, והניסיון מוכיח שאם לא עוצרים אותה בזמן היא עלולה להתפשט ולשטוף את החברה כולה.

  • יש לעצור את הפעילות האנטי-דמוקרטית של השלטון!
  • יש להבטיח את זכות ההתארגנות ואת חופש הביטוי לכל!

יש לאגד כל קבוצה וכל האדם הרוצה להיאבק להגנת החרויות הדמוקרטיות, תהיינה השקפותיו הפוליטיות והחברתיות בנושאים אחרים אשר תהיינה. עלינו לתכנן פעילות ציבורית המכוונת להעמיד כוח של המונים נגד המזימות האנטי-דמוקרטיות של השלטון.

להגנת חופש הביטוי!

להגנת הזכות להתארגן!

אנו פונים לכל אדם שהחרויות הדמוקרטיות יקרות לו ‒ הצטרף למאבק!

הנך מוזמן בזאת לאסיפה פומבית לדיון בדרכים להמשך המאבק.

האסיפה תיערך ביום שבת, 13 במאי, בשעה 11 בבוקר, באולם קולנוע "פריז", רחוב הירקון (מול מלון "דן"), תל אביב

תנועת אבנא אל-בלד ‒ בני הכפר

האירגון הסוציאליסטי בישראל ("מצפן")

ברית הפועלים ("אבנגרד")

הליגה הקומוניסטית המהפכנית ("מצפן מרכסיסטי")

הקבוצה הקומוניסטית הפלסטינית ("ניצוץ")

תל אביב, 30 באפריל 1978    

[כרוז זה הופץ בעברית ובערבית]