במדינה חופשית רשאי כל אדם גם לחשוב מה שהוא רוצה, גם להגיד מה שהוא חושב.

שפינוזה, 1670

האירגון הסוציאליסטי בישראל ‒ מצפן

תא חיפה

אפריל 1978