‏כפי שהוגשה לשליח האו"ם גונאר יארינג
‏מתוך הספר "ישראל והערבים", בהוצאת מחלקת האינפורמציה של משרד החוץ הישראלי, יולי 1971.

 

‏הרפובליקה הערבית המאוחדת הודיעה להוד מעלתך שהיא מקבלת על עצמה לבצע, על בסיס של הדדיות, את כל התחייבויותיה כפי שהובאו בהחלטת מועצת הביטחון 1967/242, במבט לכיוון השגת הסדר שלום במזרח ‏התיכון. על אותו בסיס, חייבת ישראל לבצע את כל התחייבויותיה הכלולות בהחלטה זו. בהתייחס לתזכיר של עוזרך, מפברואר 1971, תיתן הרפובליקה הערבית המאוחדת התחייבות שתכסה את הנקודות הבאות:

 1. סיום כל התביעות או המצבים של עוינות;
 2. כיבוד והכרה של כל צד בריבונות, בשלמות הטריטוריאלית ובעצמאות הפוליטית של הצד השני;
 3. כיבוד והכרה של כל צד בזכותו של הצד השני לחיות בשלום בתוך גבולות בטוחים ומוכרים;
 4. אחריות לעשות כל שביכולתה כדי להבטיח שפעולות של עוינות או פעולות איבה לא ינבעו ולא יבוצעו מתוך שטחו של צד אחד נגד אוכלוסיה, אזרחים או רכוש של הצד השני;
 5. אי-התערבות של כל צד בענייניו הפנימיים של הצד השני;
 6. היא (מצרים) מבטיחה את חופש השיט בתעלת סואץ בהתאם לאמנת קונסטנטינופול 1888;
 7. היא (מצרים) מבטיחה את חופש השיט במצרי טיראן בהתאם לעקרונות החוק הבינלאומי;
 8. היא (מצרים) מסכימה להצבת כוח שלום של האומות-המאוחדות בשארם א-שייח'; וכן-
 9. כדי לערוב להסדר שלום ולמניעת פגיעה בשטחה של כל מדינה באיזור, הרפובליקה הערבית המאחדת תסכים ל-:
 • הקמתם של אזורים מפורזים לאורך הגבולות בעומק שווה בכל צד;
 • הקמתו של כוח האומות-המאוחדות לשמירת השלום, שבו ישתתפו ארבע החברות הקבועות של מועצת הביטחון.
כמו כן חייבת ישראל לתת התחייבות לבצע את כל סעיפי החלטת מועצת ‏הביטחון 242 מ-1967. על ישראל לתת התחייבות שתכסה את הנקודות הבאות:
 1. נסיגת כוחותיה המזוינים מסיני ומרצועת-עזה;
 2. השגת הסדר צודק לבעיית הפליטים בהתאם להחלטות האומות-המאוחדות;
 3. סיום כל התביעות או המצבים של עוינות;
 4. כיבוד והכרה של כל צד בריבונות, בשלמות הטריטוריאלית ובעצמאות הפוליטית של הצד השני;
 5. כיבוד והכרה של כל צד בזכותו של הצד השני לחיות בשלום בתוך גבולות בטוחים ומוכרים;
 6. אחריות לעשות כל שביכולתה כדי להבטיח שפעולות של עוינות או פעולות איבה לא ינבעו ולא יבוצעו מתוך שטחו של צד אחד נגד האוכלוסיה, האזרחים או הרכוש של הצד השני;
 7. אי-התערבות של כל צד בענייניו הפנימיים של הצד השני; וכן –
 8. כדי לערוב להסדר שלום ולמניעת פגיעה בשטחה של כל מדינה באיזור תסכים ישראל ל-:
 • הקמתם של אזורים מפורזים לאורך הגבולות בעומק שווה בכל צד;
 • הקמתו של כוח האומות-המאוחדות לשמירת השלום, שבו ישתתפו ארבע החברות הקבועות של מועצת הביטחון.

‏כאשר תיתן ישראל את ההתחייבויות הללו, תהיה הרפובליקה הערבית המאוחדת מוכנה להיכנס להסכם שלום עם ישראל, שיכלול את כל ההתחייבויות המוזכרות לעיל, כפי שהובאו בהחלטת מועצת הביטחון 242.

‏הרפובליקה הערבית המאוחדת סוברת ששלום צודק ובר-קיימא לא יכול להיות מושג ללא ביצוע מלא ומדויק של החלטת מועצת הביטחון 242 מ-1967, וללא נסיגת הכוחות המזוינים הישראליים מכל השטחים שנכבשו מאז ה-5 ביוני 1967.

15 בפברואר, 1971