‏הודעה לעיתונות: מישלחת מטעם אירגוננו מסרה אתמול לידי השגרירות האוסטרית בישראל איגרת של "מצפן" אל הקאנצלר ברונו קרייסקי. ‏להלן הנוסח המלא של האיגרת:

 

‏אל קאנצלר הריפובליקה האוסטרית,
ברונו ק‏רייסקי ,
וינה

‏"יהודון מפוחד" – כך כינה אותך עורך "ידיעות אחרונות", ד"ר הרצל רוזנבלום, במאמר המערכת של אחד משני העיתונים הנפוצים ביותר בישראל, ב-16 ‏במארס. העיתון המתחרה, "מעריב", הקדיש לך, למחרת היום, מיסגרת מיוחדת, שהיתה אמורה להיות כתובה ברוח סאטירית: ברכה לברונו, "בשם איגוד קציני אס-אס בדימוס", ל"אדם שיש לו כיום עוז להצדיק רצח המוני של יהודים, לא כל שכן רצח של ‏נשים וילדים קטנים… הייל!".

‏דברי רפש אלה אינם ראויים לציטוט, אלא אם כן נעשה הדבר כדי להוקיעם ברבים. ואנו אכן מוקיעים אותם ואת כותביהם, במיסגרת מאבקנו נגד הרעיונות הגזעניים שקנו שביתה במוחות רבים בישראל – כולל מרבית הפוליטיקאים, צמרת הצבא והפקידות הממשלתית, וכן עיתונאים, פרשנים ושאר "מומחים" .

‏אין אנו משתייכים, כמוך, לאינטרנציונל הסוציאליסטי, ואין לנו, כפי שיש לך, נאמנות לסדר החברתי השורר במדינות הקפיטאליסטיות שבמערב. אנו נימנים על הזרם המהפכני של תנועת הפועלים ומגדירים את עצמנו כמארכסיסטים מהפכניים. אולם אנו רואים חובה לעצמנו להגן עליך מפני ההשמצות והדיבות המפוברקות בישראל, ולו רק בגלל הסיבה הפשוטה, שהן מועלות תדיר גם נגדנו.

‏מקורן של ההשמצות והדיבות האלה ביומרה של המנהיגים הציוניים להפוך לדוברים ולמייצגים של כל היהודים באשר הם שם; בשאיפה שלהם לבודד את היהודים מעם ה"גויים", כלש‏ונם, וברצונם לגייס כל יהודי ויהודי למאבק שהם מנהלים נגד העם הערבי הפלסטיני.

בהתאם להגיונם, הם מנהלים מילחמת חורמה נגד כל יהודי "סוטה" ו"חריג", נגד יהודים הקושרים את גורלם בתנועות ההיסטוריות הכלל-אנושיית – כמו התנועה הסוציאליסטית או התנועה הדימוקראטית-בורגנית – וכן נגד אנשים ממוצא יהודי, כמוך, המסרבים לקבל את מרותם או להיכנע לתכתיביהם. כלי הנשק בהם משתמשים הציונים במילחמה זו שאולים ממחסני הגרוטאות של הגזענים האנטישמיים. אכן לעג מר של ההיסטוריה …

‏ההיגיון הציוני, בהיותו א-היסטורי, לובש לעיתים צורות ברוטאליות ופרימיטיביות. ‏"או שאתה עימנו" אומרים הם, ומתכוונים לסחוט ממך תמיכה ברמיסת הפלסטינים ובשלילת זכויותיהם האנושיות והלאומיות, "או שאתה מצדיק רצח המוני של יהודים, לא כל שכן רצח של נשים ושל ילדים קטנים" (ראה לעיל).

‏אנו דוחים את הברירה הזו.

‏אנו מנהלים מזה שנים ויכוח עם חלקים מן התנועה הפלסטינית על שאלות תיאורטיות ופוליטיות, עקרוניות וטאקטיות. בין השאר דוחים אנו את שיטת המאבק המזוין ללא-אבחנה הנקוטה בידם. א‏ולם חרף חילוקי הדעות הללו, סבורים אנו כי המדיניות הישראלית-ציונית היא האחראית העיקרית לקטל של המוני ערבים ויהודים, הנמשך ‏בצורות שונות זה עשרות שנים. שכן ההתנחלות הציונית מראשיתה ועד היום בוצעה ועודנה מתבצעת על חשבון המוני הפלסטינים, תוך כדי רמיסת זכויותיהם האנושיות והלאומיות. מרבית הציונים אף מכחישים בכלל את קיומו של העם הערבי הפלסטיני ודוחים בתוקף כל מימוש, ולו החלקי והמקוטע ביותר, של הזכות האלמנטארית להגדרה עצמית. מאורעות הימים הללו מוכיחים, כי ההיגיון הציוני הזה מוביל לא לשלום כי אם למלחמה מחריפה ומתמשכת, לא לבטחון כי אם לסכנת קיום לבני שני העמים החיים בארץ.

‏אנו דוחים מדיניות זו והיגיון זה מכל וכל, ומציבים מולם את האלטרנטיבה המהפכנית, הסוציאליסטית. אנו משוכנעים כי מחול הדמים ייפסק רק אם יוכרו ויכובדו זכויות הפלסטינים, כיחידים וכעם; בדרך זו יזכו גם יהודי- ישראל להכרה במלוא זכויותיהם האנושיות והלאומיות.

‏אנו – סוציאליסט‏ים מהפכנים בני שני העמים – מאמצים את ידך כאשר אתה מצביע על הבעיה הפלסטינית כעל שורש הסכסוך הישראלי-ערבי ומגינים עליך, במעט כוחנו, מול מסע השיסוי של בגין ושות' , הנהנים מתמיכתם של עמיתיך ה"סוציאליסטים" – פרס, רבין, אלון ושות'.

עלי אל-אזהרי, חיים הנגבי
‏בשם מרכז האירגון הסוציאליסטי בישראל – "מצפן"
‏תל-אביב, מארס 1978