ב-20 באפריל 1977 הופיע בעיתון "ידיעות אחרונות" הסיפור הבא על מעלליהם של שני פלמ"חניקים:

"לפני שנים מעטות, לאחר קשיים לא מעטים, ולקראת פרסום ספרו של מפקד ה'מסתערבים' ירוחם כהן, התירה הצנזורה, בלא חמדה, לפרסם את נסיבות מותם של שניים מה'מסתערבים': סגן דוד מזרחי וסגן עזרא חורין (עפגין)…

"מזרחי וחורין חדרו לרצועת עזה במאי 1948, שבוע ימים בלבד לאחר הכרזת העצמאות. הם פנו לאסוף מידע על הצבא המצרי, שפלש ימים אחדים קודם לכן למרחב הדרום. בתום פעילות בת מספר ימים, נלכדו השניים בידי חיילים מצריים. מידיעה ששודרה ברדיו קהיר נתברר כי הואשמו בהרעלת בארות. לפי הידיעה, נתפסו מזרחי וחורין בשעה ששפכו מימיה מלאה בחיידקי טיפוס ודיזנטריה לתוך אחת הבארות בעזה"…

"ידיעות אחרונות", שהוא כידוע עיתון ציוני מהימן, לא הצליח להביא שום הכחשה לגירסת רדיו קהיר. יותר מזה, עד היום ‒ עשרה חודשים מאז פרסום הידיעה ‒ אין ולא היתה שום תגובה למידע הנ"ל משום גורם שהוא.

(מוגש כשירות לציבור מאת תא הסטודנטים של האירגון הסוציאליסטי בישראל ‒ מצפן)

תל אביב, 4 בפברואר 1978