דצמבר 1977

רק כך!

דצמבר 27, 1977

רק כך! – נגד תוכנית ה"אוטונומיה" של בגין, מודעה של מצפן ב"הארץ", 27 בדצמבר 1977

אבל, מחאה – ומאבק!

דצמבר 17, 1977

אבל, מחאה – ומאבק! – ארבעים יום להריגתו של אחמד אל-מסרי במג'ד אל-כרום 17 בדצמבר 1977