אוקטובר 1977

אין אלוהים

אוקטובר 29, 1977

כרוז זה הופץ בבתי ספר תיכוניים, אוקטובר 1977

שלום, שלום ואין שלום...

אוקטובר 21, 1977

גילוי-דעת של מרכז מצפן: המאמץ העיקרי מוקדש לחיפוש נוסחה בלתי מחייבת שבאמצעותה אפשר יהיה לפטור את השאלה הפלסטינית מבלי לפתור דבר (התפרסם גם כמודעה ב"הארץ", 21 באוקטובר 1977).