יוני 1977

פועלים, חברי הסתדרות - הצביעו נגד!

יוני 29, 1977

יד רוחצת יד

יוני 24, 1977

יד רוחצת יד- נגד ביקורה של אוניית העינויים הצ'יליאנית - 24 ביוני 1977

מאמרים בערבית

יוני 10, 1977

מאמרים בערבית שהופיעו בגיליון-82.

ברק"ח – אכזבה; בשל"י – יאוש; מה אנו מציעים?

יוני 10, 1977

בעקבות ניצחונו של הליכוד בבחירות מציע מצפן הקמת חזית דמוקרטית של ערבים ויהודים, שתיאבק למען דמוקרטיזציה מלאה של ישראל.

בגין ושות'...: 1967 – הצבא כובש שטחים • 1977 – הצבא שובר שביתות

יוני 10, 1977

נוסח מודעה של מצפן שפורסמה ב"הארץ", 2.6.77: עשר שנים מאז הכיבוש של יוני 67' נשלח הצבא לכבוש את נמל התעופה בלוד כדי לשבור שביתה; הוכחה לנכונות הקביעה כי עם המדכא עם אחר אינו יכול להיות חופשי.

מנחם בגין: מדיר יאסין לממשלה

יוני 10, 1977

סקירת מעשי הטרור הבולטים של האצ"ל.

האמת על ההסתדרות

יוני 10, 1977

ציטוט מדברי פנחס לבון ב-1951 המסביר מדוע אין הציונות יכולה להשלים עם חופש השביתה.

כסף, כסף, כסף...

יוני 10, 1977

קואליציה של בורגנים נצלנים: פלאטו-שרון, יגאל הורביץ, אריאל שרון, עזר ויצמן, שמחה ארליך, גדעון פת.

פועלים – הצביעו נגד!

יוני 10, 1977

כרוז של מצפן לקראת הבחירות להסתדרות. קריאה להצביע ו', לא בתמיכה במצע חד"ש, אלא כהצבעת מחאה.

עמוד הקלון

יוני 10, 1977

לקט ידיעות מן העיתונות הישראלית.

אל אנשי גוש השלום

יוני 9, 1977

אל אנשי גוש השלום – תא הסטודנטים של "מצפן" באוניברסיטת תל אביב, 9 ביוני 1977

1967 – הצבא כובש שטחים; 1977 – הצבא שובר שביתות: בגין ושות'

יוני 2, 1977

1967 – הצבא כובש שטחים; 1977 – הצבא שובר שביתות: בגין ושות' – מודעה של מרכז האירגון הסוציאליסטי בישראל – "מצפן", "הארץ", 2 ביוני 1977