בגיליון "אל ראד" מספר 6, מחודש יולי 1977, הופיע הקטע הבא (ראו המקור בערבית במסגרת):

התנצלות בפני חבר האירגון הסוציאליסטי הישראלי מצפן

 בכתב-העת "אל ראד", מאי 1976, פירסמנו התקפה אישית נגד חבר מצפן, עלי אל-אזהרי, והטלת דופי בו ובאישיותו.

 אנו מתנצלים בפני עלי אל-אזהרי על ההתקפה האישית שפירסמנו נגדו, מכחישים את מה שייחסנו לו ומצטערים על איחורנו בפירסום התנצלות זו.

מערכת "אל ראד"

*   *

 התנצלות ברורה זו אינה מבטלת מטבעה את ויכוחנו האידיאולוגי עם קבוצת מצפן או מבטלת את שלילתנו הגמורה את עמדותיהם הפוליטיות ואת נקודות-המוצא הרעיוניות שלהם.

 מערכת "אל ראד"

*   *   *

מערכת "מצפן": "אל ראד" הוא כתב-עת שמוציאה המפלגה הקומוניסטית הישראלית (רק"ח) בשפה הערבית. תרגומו המלא לעברית של מאמר ההתקפה שהופיע לפני יותר משנה ב"אל ראד", וכן תשובת מערכת "מצפן" להתקפה (תחת הכותרת "עצבנותכם מובנת – אך אין היא מצדיקה שקרים ועלילות") נמצאים בגיליון 78–79 של "מצפן". באותו מאמר כתבנו, בין היתר: "…אנו מעוניינים בשיתוף פעולה עם רק"ח בנושאים מוסכמים, תוך הכרה הדדית בזכות להמשיך את הוויכוח הרעיוני בינינו בצורה עניינית וחברית".

ובהזדמנות זו מספר שאלות למערכת "אל ראד". מה משמעות הערתה על "שלילתנו הגמורה את עמדותיהם הפוליטיות ואת נקודות-המוצא הרעיוניות שלהם"? האם שוללת מערכת "אל ראד" את עמדתנו הפוליטית נגד הכיבוש? את עמדתנו הםפוליטית נגד הפקעת אדמות הפלסטינים? נגד יהוד הגליל? האם שוללת מערכת "אל ראד" את עמדתנו הפוליטית נגד כל סוג של ניצול, דיכוי ואפליה על רקע מעמדי, לאומי, גזעי או דתי? האם שוללת מערכת "אל ראד", או המפלגה הקומוניסטית הישראלית (רק"ח), שלילה גמורה את המאבק שמנהל אירגוננו לביטול כל המוסדות, החוקים, התקנות והנוהגים שעליהם מתבסס המשטר הציוני? או האם שוללת רק"ח שלילה גמורה את נקודת-המוצא הרעיונית שלנו, בדבר נחיצותו של שינוי מהפכני סוציאליסטי לחברה בה אנו חיים?