‏‏נצחונו של "הליכוד" בבחירות, והקמת קואליציה ימנית-קלריקלית העמידה בסכנה את חוק ההפלות שהתקבל על-ידי הכנסת השמינית. החוק הקיים לא סיפק את כל מי שסובר כי גופה של האשה שייך לה, ולה בלבד, וכי היא זכאית להפלה חופשית חינם על-פי בקשתה, אך גם החוק במתכונתו הנוכחית הוא יותר מדי "ליברלי" לטעמה של הקואליציה החדשה. ואכן, "הליכוד" הסכים לתביעת אנשי "אגודת-ישראל" והמפד"ל לכלול בהסכם הקואליציוני סעיף בדבר קיצוץ כנפיו של חוק ההפלות הנוכחי.

‏כוונתם של מתנגדי החוק מימין היא לבטל את הסעיף המתיר לבצע הפלה לאשה מסיבות משפחתיות וחברתיות. אגב, בין המתנגדים החריפים לביטולו של סעיף זה נמצא גם יצחק קדמן, יושב-ראש איגוד העובדים הסוציאליים, שהוא בעצמו אדם דתי.

‏התנועה הפמיניסטית בישראל (סניף תל אביב) החלה בחודש יולי בהחתמת עצומה כנגד ביטול הסעיף. נוסח העצומה אומר:

‏"אנו, החתומות/ים בדף זה, מוחות/מוחים כנגד הכוונה לבטל בחוק ההפלות את הסעיף המתיר הפלות עקב סיבות סוציאליות. אנו דורשות/דורשים את הפעלתו המעשית של חוק ההפלות במועד שנקבע בחוק".

(מי שמזדהה עם נוסח העצומה מתבקש/ת לשלוח את חתימתו/ה בצירוף השם המלא והכתובת, אל: התנועה הפמיניסטית בישראל, ת"ד 33041, תל אביב).