מלחמה נוספת בין מדינת ישראל לבין המדינות הערביות היא תחזית מתקבלת על הדעת. קיימת אפשרות שמלחמה זו תנוהל, מן הצד הישראלי, על ידי קבינט המלחמה של בגין-ויצמן-שרון-דיין. רבים הסיכויים לכך שמלחמה זו תבוא כתוצאה מעמידתה העקשנית של ממשלת ישראל על שלושת הלאווים שלה: לא לנסיגה לקווי ה-4 ביוני, לא להכרה באש"ף כנציג הפלסטינים ולא להקמת מדינה פלסטינית בין הירדן והים.

לאחר יותר מעשר שנות כיבוש אין זה משנה איזה צד יפתח בירייה הראשונה. הצד הישראלי אינו יכול להיות צודק בשום מקרה. מבחינתה של ישראל תהיה זו מלחמה תוקפנית, מלחמה להגנה על שטחים כבושים ולכיבוש שטחים נוספים, מלחמה שהיא פשע כנגד העמים הערביים בכלל והעם הערבי-הפלסטיני בפרט. מלחמה זו תהיה גם פשע כנגד בני העם היהודי-הישראלי.

כסוציאליסטים מהפכנים הפועלים בישראל מחובתנו להוקיע מראש מלחמה זו ולקרוא:

אף טיפת דם להגנה על משטר הכיבוש!

לדעתי תהיה זו זכותו וחובתו של כל ישראלי לסרב להשתתף במלחמה צפויה זו. האינטרסים האמיתיים של המוני יהודי-ישראל אינם במלחמה נגד העמים הערביים אלא בברית עמם. לכן, כל קורבן שיוקרב על מזבח שאיפות הכיבוש של ממשלת ישראל יהיה קורבן-שווא. ממשלת ישראל תהיה מוכנה לשלח שוב את בשר-התותחים שלה כדי להגן על מטרותיה התוקפניות.

השאלה היא אם אתה מוכן לשמש לה שוב בשר-תותחים? אתה חייב לענות על שאלה זו כבר היום!

הלאה הכיבוש!