מספר תושבים: 6,450,000.

מהם –

שחורים: 6,200,000 (500,000 מתוכם חיים ב"כפרים מוגנים" המוקפים תיל, שמהם אסורה היציאה במשך הלילה).

לבנים: 250,000 (כ-1,000 מהם עוזבים מדי חודש).

צבא: 5,000 חיילים סדירים (יותר ממחציתם שחורים).

משטרה: 7,500 שוטרים (יותר ממחציתם שחורים).

יחידת סיירים מיוחדת: 300 סיירים ("חיילים שחורים של יחידה זו נוהגים להתחזות ללוחמי גרילה, כדי לגלות את נטיותיהם הפוליטיות של הכפריים השחורים. לכן, בכל פעם שממשלת סולסברי מאשימה את לוחמי הגרילה השחורים בעינוי אזרחים חפים-מפשע וברציחתם, טוענים נציגי הכוחות הלאומיים כי מעשי הזוועה המיוחסים להם בוצעו על ידי סיירים רודזיים בתחפושת" (מתוך השבועון האמריקאי "טיים", 13 ביוני 1977).

חיל אוויר: 50 מטוסים, 20 מסוקים, 1,300 טייסים ואנשי-תחזוקה.

חיל מילואים: 40,000 חיילים.

שכירי חרב: 100 (רובם בריטים ואמריקאים).

אבידות (מאז 1972): 300 אנשי צבא ומשטרה (שחורים ולבנים), 100 אזרחים לבנים, 1,400 אזרחים שחורים (מהם 238 "מפירי עוצר" ו-342 שנלכדו ב"אש צולבת").