אסיפה כללית של האירגון, שנתכנסה באמצע ספטמבר 1977, קיבלה החלטה לשנות את שם האירגון מ"האירגון הסוציאליסטי הישראלי – מצפן" ל"האירגון הסוציאליסטי בישראל – מצפן".

לדעת כל חברי האירגון לא ביטא השם הקודם את תוכנו ומהותו האמיתיים של האירגון. גם החברים הוותיקים, כולל אלה שהשתתפו בבחירת השם המקורי, הודו כי מלכתחילה לא תאם השם את מהות האירגון. שכן המילה "ישראלי" מרמזת על איזשהו תוכן לאומי לאירגון הנושא מילה זו בשמו, ואילו האירגון שלנו היה מראשיתו אירגון אינטרנציונליסטי, ומשנותיו הראשונות היו חברים בו יהודים וערבים כאחד.

עם זאת, מסתבר כי ב-1962 (השנה שבה הוקם מצפן), וכן בשנים אחר כך, לפני מלחמת יוני 67', היתה פחות ערנות למשמעות המילה "ישראלי". הדיונים נסבו אז על השימוש במילה "אירגון" במקום "מפלגה", או "סוציאליסטי" במקום "קומוניסטי", כדי להבדיל את האירגון ואת עמדותיו הפוליטיות מן המפלגה הקומוניסטית הישראלית, ממנה פרשו כמה ממייסדי מצפן.

כמו כן יש לציין, כי החברים הערבים-הפלסטינים שהצטרפו לשורות האירגון במשך השנים לא נמנעו מלעשות זאת בגלל השם. שהרי לא השם הוא העיקר אלא התוכן והתוכנית. ואלה, כאמור, עמדו מלכתחילה על בסיס סוציאליסטי על-לאומי.

בכל זאת ראינו לנכון להתאים את השם למציאות בה פועל האירגון, כאירגון סוציאליסטי ששדה פעולתו העיקרי הוא בישראל. כפי שנאמר גם בעקרונות היסוד שלנו, "שדה הפעולה העיקרי של 'מצפן' הוא המאבק נגד המשטר הקיים בישראל… העקרונות הסוציאליסטיים שלנו מעמידים אותנו בניגוד בלתי מתפשר עם הציונות… מדינת-ישראל בצורתה הנוכחית, הציונית, היא לא רק תוצאת המפעל הציוני אלא גם כלי להמשכתו ולהרחבתו… כחלק מן המאבק למען מהפכה זאת (המהפכה הסוציאליסטית של האיזור), מנהל 'מצפן' מאבק למען הפלת המשטר הציוני… 'מצפן' חותר להשתלבות ישראל באיחוד הסוציאליסטי האזורי על בסיס של ברירה חופשית… בהתחשב עם מטרותיו אלה תומך 'מצפן' בגיבוש סטראטגיה משותפת ואחדות פעולה של כל הכוחות הסוציאליסטיים המהפכניים באיזור".

מערכת מצפן
 
הערה: הנוסח של עקרונות היסוד תוקן באוגוסט 1978. הציטוטים המופיעים במאמר זה לקוחים  כמובן מן הנוסח הקודם, שהתקבל ואושר ב-1973.