מתוך: ברטולט ברכט, מבחר שירים, תרגום: מרדכי אבי-שאול, הוצאת ספרית פועלים 1967