להלן תרגומה המלא של הודעת תנועת המונטונרוס (אירגון גרילה פרוניסטי-שמאלי בארגנטינה). ‏ההודעה פורסמה ברומא, על-ידי נציגות התנועה שם, והופצה בעולם. גילוי דעת זה של תנועת המונטונרוס הופץ בארץ על ידי "מצפן" כהודעה לעיתונות ב-10 ביולי 1977. העיתונים הישראליים לא התייחסו להודעה זו, והמשיכו כהרגלם בכתיבה על "הקשרים בין התנועות השמאליות לבין התנועות האנטישמיות".

 

 

הדיקטאטורה הצבאית הארגנטינאית מבצעת מעשי תוקפנות מכל המינים, חסרי תקדים בהיסטוריה בת-זמננו של הארץ, נגד העם כולו ובמיוחד נגד הפועלים. בהקשר זה של הפרות מתמידות של זכויות האדם, התרחשה התפרצות חמורה של אנטישמיות, המתבטאת, בעוצמה גוברת והולכת, בשורת מעשים נפשעים.

‏מערכה זאת היא אחד מהגילויים של ה"לאומנות"-כביכול של הדיקטאטורה הצבאית, אשר מבקשת לה שעירים-לעזאזל לנוכח המשבר החברתי והכלכלי האוכל את הארץ בכל פה, אך אשר אינה מהססת באותה שעה עצמה להסגיר חלק ניכר מניכסי הארץ לידי האימפריאליזם.

מנהיגי הקהילה היהודית, אשר לאמיתו של דבר אינם מייצגים את 500,000 ‏היהודים החיים בארגנטינה, אלא מיעוט עתיר-נכסים בלבד, סירבו לתלות בדיקטאטורה את האשמה במערכה נפשעת זאת. גישתם עולה בקנה אחד עם התנהגותה של הציונות בארגנטינה עד כה: שותפות לדבר עבירה עם הדיקטאטורות הקודמות שדיכאו את הארץ.

תנועת המונטונרוס הפרוניסטית מדגישה את העובדה שמדיניות הציונות מסכימה עם הגזענים, בהעלותה כמוהם את הסיסמה "יהודים – לישראל!". הסכמה זאת מתבטאת גם בהמצאת בעיה מלאכותית, אשר מסיחה את דעת אזרחי ארגנטינה ממוצא יהודי מן המאבק לשיחרור לאומי וחברתי, מאבק שבו מעורב עמנו ‏כולו.

תנועתנו מוקיעה תמרון זה, ובאותה שעה היא קוראת לכל הארגנטינאים היהודים לפי מוצאם או דתם להיאבק נגד המדיניות המשותפת של הציונים ושל הגזענים, ולתרום להחזרתה של הדימוקראטיה המלאה, אשר בה הערובה הטובה ביותר לעתיד ללא דיכוי דתי, גזעי או פ‏וליטי.

תל אביב, 10 ביולי 1977