בבחירות הקרובות לוועידת ההסתדרות ולמועצות הפועלים שוב אתם נקראים לתמוך באחת המפלגות המרכיבות את הכנסת.

מדוע?

למה אין מיליון העובדים השכירים יכולים לבחור את נציגיהם הישירים להנהלות האיגודים המקצועיים? מדוע צריכים שליחי מפלגות לשבת הוועד-הפועל ובהנהלות האיגודים, ולא נציגים ישירים ממקומות העבודה?

הסיבה לכך היא שהמימסד הציוני (לפני קום המדינה) והמימסד של המדינה מאז הקמתה מתייחסים את ציבור העובדים השכירים כאל עדר שיש להנהיגו, להנדסו, להשתמש בו; השלטון מתייחס אל ציבור העובדים השכירים כאל עדר שיש למנוע ממנו את הזכות היסודית:

זכותו לנהל את ההגנה על ענייניו באמצעות נציגיו הישירים, המקוריים ‒ פועלים ועובדים מן החרושת, מן השדה, מן המשרד ומן המעבדה.

המפלגות המתחנפות והמתחסדות ערב הבחירות מנהלות ביניהן מאבק על השליטה על העובדים השכירים ועל מפעלי ההסתדרות. אין אפילו מפלגה אחת הנאבקת למען שינוי יסודי של מיבנה ההסתדרות וחוקתה, למען יהיה ציבור העובדים השכירים אדון לענייניו ולמוסדותיו.

מאבק כזה לא ינהל איש זולת נציגים ישירים של העובדים עצמם. מאחר שנציגות כזאת עדיין לא קמה ‒ נקווה שתקום בעתיד ‒ אין בעד מי להצביע.

אך בימים בהם מנסה הליכוד הבורגני להשתלט גם על ההסתדרות, אסור להימנע, סתם כך, מהצבעה. צריך להשתתף בהצבעה ולהצביע הצבעת מחאה: נגד!

נגד הכנופיה הדו-פרצופית של הליכוד, המנסה להתחזות כפועלית בדמותו של דוד לוי, כאשר תוכנה האמיתי מיוצג על ידי האדונים הבורגנים: ויצמן, ארליך, הורביץ, שובל, מרידור וקרמרמן.

נגד האדונים המציעים להשתמש באבטלה כבמכשיר לבלימת האינפלציה.

נגד האדונים הדוגלים בבוררות-חובה כדי למנוע מן העובדים את חוקיות המאבק המקצועי ואת זכותם לשבות.

נגד המערך המתחפש ל"פועלי" רק כאשר הליכוד נושך את זנבו.

נגד המערך האחראי למדיניות אנטי-פועלית, אשר גרמה להורדת השכר הריאלי של העובדים ולהגדלת הרווחים הריאליים של בעלי ההון.

נגד מפלגת הבוסים המקצועיים של ההסתדרות, המתקיימים ממיסי העובדים ומתנכרים להם.

נגד ד"ש ‒ מפלגת הבורגנות המפא"יית, מפלגת העשירים החדשים ואלופי המילואים הישנים.

נגד הקוראים להשלטת "סדר" בסכסוכי העבודה, לריסון השכר ולעידוד הרווחים.

אנו ממליצים להצביע ו', רשימת חד"ש. אנו ממליצים כך לא מתוך הזדהות עם דרכה, אלא למרות חילוקי-הדעות החריפים שיש לנו עם מנהיגיה. אנו ממליצים על חד"ש כי זוהי הרשימה היחידה הנמצאת מחוץ למימסד הציוני; כי היא אמונה על הגנה עקבית על רמת-החיים וההישגים המקצועיים של העובדים; כי היא היחידה שלא תומכת באפליית ערבים מטעמים לאומיים-ציוניים.

הצבע הצבעת מחאה: נגד!

מרכז האירגון הסוציאליסטי הישראלי ("מצפן")

תל אביב, יוני 1977