_______

יד רוחצת יד

ביקורה של אוניית העינויים "אסמרלדה" בישראל אינו מקרי…

גם מכירות הנשק הישראלי לצ'ילה אינן מקריות…

והקשרים ההדוקים בין ישראל לבין דרום-אפריקה ‒ גם הם אינם מקריים…

אכן, שלושה משטרים הסובלים מבדידות בינלאומית חמורה. והם נותנים יד איש לרעהו.

על כך אפשר לומר: אמור לי מי הם ידידיך ואומר לך מי אתה.

*

הכת הפאשיסטית עלתה לשלטון בצ'ילה תוך כדי עריכת מרחץ דמים שלא נפסק עד עצם היום הזה.

משטר האפרטהייד בדרום-אפריקה מתבסס על אפליה גזענית ושלילת הזכויות האנושיות האלמנטריות ביותר של מרבית האוכלוסיה.

המשטר הציוני מתבסס על דיכוי ונישול הערבים הפלסטינים ועל שלילת הזכויות הלאומיות והאנושיות של בני העם הערבי הפלסטיני.

על בסיס נתונים אלה מושיטים שלושת המשטרים עזרה ותמיכה איש לרעהו; זוהי סולידאריות של מדכאים: אינטרנציונל של ריאקציונרים…

*

כולנו התאספנו כאן היום כדי להפגין נגד ביקור ה"אסמרלדה", נגד הכת הפאשיסטית השלטת בצ'ילה ונגד מסעות הרצח ההמוני והעינויים הנקוטים בידיה.

זוהי חובתו של כל סוציאליסט. של כל דמוקרט.

אך אל לנו לשכוח את המתרחש כאן ועכשיו:

  • ישראל הנהיגה שיטת עינויים משלה בשטחים הכבושים.
  • בישראל ובשטחים הכבושים נהוגה שיטת המעצרים המינהליים (מעצר לא מוגבל ללא משפט) בצד שיטת השיפוט בבתי-דין צבאיים.
  • בישראל שורר הרעיון הציוני, המבוסס על הפרדה בין יהודים לבין "גויים" ועל הפליה גזענית של היהודים על חשבון הערבים הפלסטינים ‒ בחוק, בתקנות ובנוהגים.

אם נזכור כל זאת, ניטיב להבין את פשר הידידות ישראל-צ'ילה-דרום-אפריקה.

אלה הן שלוש חוליות בשרשרת הדיכוי, האפליה והגזענות.

הפוגע בחוליה אחת פוגע בשרשרת כולה…

*

אנו סולידאריים עם הנאבקים נגד המשטר הפאשיסטי בצ'ילה!

מאבקם ‒ מאבקנו.

מרכז האירגון הסוציאליסטי הישראלי ("מצפן")

תל אביב, 24 ביוני 1977