סיסמאות שנישאו בהפגנה לצד דגלי ישראל: הכפיר גאוות ישראל, ביטול העיסקה מכת מוות לתעשיה. ובאנגלית: אין כפיר, אין עבודה, אין לחם.