‏לידי המערכת הגיע העתק של מברק ששלחה מועצת עיריית עזה אל ישראל שחק, יו"ר הליגה לזכויות האדם והאזרח בישראל. אנו מביאים את נוסח המברק בתרגומו המלא:

מועצת עיריית עזה, אשר נדרה, בטכס כניסתה לתפקידה, לשמור על רצועת-עזה הערבית כחלק בלתי-נפרד של האומה הערבית, זועזעה קשות על-ידי ההחלטה האחרונה של ועדת הכנסת לענייני חוץ וביטחון לספח את רצועת עזה הכבושה לישראל. המועצה רואה החלטה זו כמכוונת לפגוע בערבים-הפלסטינים תושבי רצועת-עזה ולהפרידם מהנהגתם הלאומית – האירגון לשחרור פלסטין – אשר תמיד הצהרנו על נאמנותנו המלאה לו ועל תמיכתנו המלאה בו. המועצה רואה בהחלטה האמורה הפרה ראשונה במעלה של החלטות או"ם, המגלה את כוונות ההתפשטות והתוקפנות של ישראל. מאחר ואנו מוקיעים את ההחלטה הבלתי-מאוזנת והמשונה הזו ודוחים אותה באופן טוטאלי, אנו מזהירים שהיא מכוונת אך ורק להכשלת כל הניסיונות הנעשים על ידי העולם בכללו להשגת שלום מכובד וצודק, המבטיח את זכויות כל הצדדים הנוגעים בדבר, כולל זכויות הערבים הפלסטינים באדמות אבותיהם.

מועצת העירייה, עזה

20 בפברואר 1977