מכתב זה מופנה לכל אלה, אשר בשם הפוליטיקה ה"ריאליסטית" החליטו להיות "בפנים". הוא נכתב על ידי אלה, אשר בשם המאבק הסוציאליסטי המהפכני נשארו "בחוץ". אך שני מושגים אלה עשויים להתחלף זה בזה, אם המדובר במאבק סוציאליסטי מהפכני. אז אנו נמצאים "בפנים" ואתם "בחוץ".

ברצוננו להפנות את תשומת לבכם, ואת תשומת לבם של כל שאר החברים והגורמים הגורסים שהם מהווים את השמאל בחזית [החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון – חד"ש], לסתירה הבלתי מתפשרת בה אתם חיים; הסתירה בין פרספקטיבה מהפכנית ופוליטיקה בורגנית.

אין בכך שמץ של תעמולה נגד ההצבעה למען החזית ביום הבחירות. ההיפך הוא הנכון: למרות ההתקפות הפרועות, השקרים, העלבונות ודברי הנאצה הגסים שנשפכים על ראשינו מדי שבוע מעל דפי ביטאון המפלגה [הקומוניסטית] "אל-איתיחאד", אנו ממשיכים להמליץ בפני אוהדינו להצביע עבור החזית.

לסוציאליסטים-מהפכנים אנטי-ציוניים כמונו אין כיום אלטרנטיבה אלקטורלית אחרת. ב-17 במאי ניתן אל קולנו לחזית. למרות זאת, לא ניכנע לשום לחץ, ונמשיך להפיץ את ביקורתנו השמאלית על המפלגה, הנהגתה ומדיניותה הרפורמיסטית.

אתם, לעומת זאת, עומדים בפני השתעבדות מוחלטת למדיניותה המסורתית של רק"ח: גיוס קולות בקלפי במקום גיוס ההמונים, השתתפות במאבקיהם והפצת ההכרה המהפכנית בקרבם.

אין לבלבל תמיכה בגוף מתקדם, דמוקרטי, לא-ציוני כרק"ח עם בניית אלטרנטיבה מהפכנית. אין לבלבל בין גיוס קולות לבין פוליטיזציה ונסיון, צנוע ככל שיהיה, לגבש אסטרטגיה מהפכנית.

אין אפשרות ליישב תפיסות מהפכניות עם הצעת "פתרונות בורגניים": הקמת מדינות, התוויית גבולות, תיקונן של "תוכניות שלום" המתבשלות במשרדי חוץ שונים. מי שעוסק בכך נאלץ להימנע ממתן תשובות עקרוניות לבעיות יסודיות כמו, למשל, בעיית הפלסטינים שגורשו מבתיהם ב-1948, כמו, למשל, אופיה הציוני-גזעני של מדינת ישראל.

אנו, חברי "מצפן", הגענו כבר מזמן למסקנה שאת הפוליטיקה הבורגנית יש להשאיר לבורגנים, כי את הפוליטיקה המהפכנית שלנו (הכוללת מאבקים דמוקרטיים בכל התחומים) אין מי שינהל במקומנו, והרי לשמה אנו קיימים!

אין כל האמור לעיל שולל שיתוף פעולה בינינו לביניכם, בינינו לבין המפלגה הקומוניסטית, החזית לשלום ולשוויון על כל מרכיביה ביחד וכל אחד מהם בנפרד, על שאלות מוסכמות. מעולם לא דגלנו בהיבדלות או בישיבה על אולימפוס תיאורטי.

שיתוף פעולה – כן!

ויתור על עקרונות פוליטיים – לא!

מה דעתכם?

מרכז האירגון הסוציאליסטי הישראלי – "מצפן"
 
נ.ב., מכתב זה נכתב על סמך רושם כללי של עמדותיכם. ייתכן וטעות בידנו לאורך כל הקו! למען מנוע בילבול ואי-נעימות בעתיד יהיה זה מועיל מאוד לכם ולציבור הרחב שתפרסמו את עמדותיכם ועקרונותיכם, כדי שאפשר יהיה לדעת מה מייחד אתכם משאר האירגונים והמפלגות ובמה נבדלים אתם.