[בהוצאת תא הסטודנטים של "מצפן" באוניברסיטת ת"א]

מראשית שנת הלימודים הנוכחית פנינו אל עסקני אגודת הסטודנטים בבקשה לאפשר לנו לראות את מאזן הכספים של האגודה לשנת הלימודים הקודמת ‒ 1975-6. נדחינו שוב ושוב בטענות כמו "עדיין לא מוכן", "עוד שבועיים" וכו'.

השיטה

ב-22 בדצמבר 1976 כתבו שלושה מחברינו מכתב אל יו"ר אגודת הסטודנטים. הנדון: מאזן האגודה של שנת הלימודים 1975-6. לאחר פירוט הפניות השונות אל נציגים שונים של האגודה נאמר במכתב: "נראה לנו כי המתואר לעיל מוכיח סחבת בפרסום המאזן, דבר המעורר הרבה סימני שאלה. כדי למנוע אפשרות של הכחשת האמור לעיל, החלטנו לפנות הפעם בכתב; אנו מבקשים תשובה רשמית תוך שבוע ימים מיום משלוח מכתב זה ‒ ובהתאם לתשובה נקבע את המשך פעילותנו בנדון".

השפה החריפה הועילה. התשובה הרשמית נשלחה אמנם רק ב-30 בדצמבר 1976, אך היא נשלחה. וכך נמצאת בידינו הוכחה, שחור על גבי לבן, כי צבי רון (יו"ר אגודת הסטודנטים) "מקווה שעד סוף חודש ינואר 1977 יימצא המאזן באגודת הסטודנטים ויוכלו לעיין בו סטודנטים חברי האגודה". אלא שצבי רון התייחס, משום מה, ל"מא6זן האגודה ליום 31.10.75", כלומר, למאזן של לפני שנתיים!! ומה בדבר המאזן האחרון? כדי לדעת מה עשו בכספינו לפני שנה ניאלץ, כנראה, לחכות עוד זמן רב…

ב-12 בינואר פירסם תא הסטודנטים של האירגון הסוציאליסטי הישראלי ("מצפן") כרוז תחת הכותבת: "מה עם הכסף". בכרוז האשמנו את "עסקני האגודה בכוונה לערוך את הבחירות לאגודה בטרם יידע איש מבין הסטודנטים מה עשו בכספו במשך השנה שעברה". הבחירות נערכו, כידוע, ב-18 בינואר.

ב-26 בינואר פירסמנו כרוז נוסף, תחת הכותרת "רעים, פחדנים ומושחתים". הכוונה היתה, כמובן, לעסקני הליכוד באגודת הסטודנטים. בכרוז נקבע: "הם מושחתים ‒ כי הם מנהלים את אגודת הסטודנטים בצורה מושחתת… לכן הם יכלו להציג את מועמדותם לבחירה נוספת, מבלי לדווח לציבור הסטודנטים מה עשו בסכומי הכסף האגדתיים שהצטברו בקופת האגודה. לכן הם יכלו לגשת לבחירות מבלי לדווח על מה הוצאו 1,500,000 הלירות ששולמו לאגודה כדמי-חבר על-ידי הסטודנטים".

אחת התביעות בכרוז הנ"ל היתה:

"אנו תובעים דיווח פומבי וקבוע על השימוש בכספי הסטודנטים; במיוחד תובעים אנו את הפירסום המיידי של מאזן כספי האגודה לשנת הלימודים 1975-6!"

לפני כשלושה שבועות הגיע לידינו, סוף סוף, העתק של המאזן ליום 31 באוקטובר 1975. גזבר האגודה, במוסרו את ההעתק לידי אחד מחברינו, טען באוזניו כי זהו לא המאזן הסופי, משום ש"עוד יש כמה טענות לגביו". ובכן, גם היום, שנה וחצי לאחר יום סיכום המאזן, עדיין אין זה מאזן סופי.

חלק מן האנשים שהיו אחראים להוצאת הכספים בשנת 1974-5 כבר אינם ממלאים כל תפקיד באגודה. בחלקם אף עזבו את האוניברסיטה. והשיטה מתבהרת יותר ויותר: אתה מוציא כספים ללא פיקוח, וכשיוכן המאזן כבר תהיה רחוק מכאן…

אם כך, מהו הטעם של חיטוט בפרטי המאזן של שנת 74-5'? הטעם הוא פשוט: ניתן לשער כי הוועד הנוכחי אינו טוב מקודמו ‒ שהרי אף הוא מתחמק מפירסום המאזן של תקופת כהונתו. ומן המאזן שבידינו ניתן גם ללמוד על שיטות פעולתה של האגודה ושל עסקניה, ויל צורת התייחסותם לכספי הסטודנטים.

גזענות במספרים

בעיות הדיור של הסטודנטים הערבים הן בעיות כאובות, העולות מדי שנה בשנה ואינן מוצאות להן פתרון. מדוע? משום שהגורמים הנוגעים בדבר ‒ וקודם כל אגודת הסטודנטים ‒ אינם מוכנים לטפל בבעיות אלה ביעילות. בשנים האחרונות מתנהל מאבק ממושך, של הסטודנטים הערבים ‒ אך לא רק שלהם ‒ לפתרון בעיות אלה.

* * * * *

המספרים במאזן האגודה מבהירים היטב את הבעיה. בשנת הלימודים 1974-5 קיבלה אגודת הסטודנטים מהנהלת אוניברסיטת תל אביב 23,053 ל"י "עבור דיור לבני מיעוטים" (לעומת 28,338 ל"י בשנת הלימודים 1973-4!!).

האגודה הוציאה ל"פעולות קליטה ודיור לבני מיעוטים" 25,768 ל"י. כלומר, האגודה הוציאה מכספיה-היא 2,715 ל"י בלבד לדיור לסטודנטים ערבים.

(עובדה פשוטה: באוניברסיטה יותר מ-250 סטודנטים ערבים. דמי-החבר שהם שילמו לאגודת הסטודנטים בשנת 1974-5 הסתכמו ב-12,500 ל"י לפחות! אם כך ‒ מי בעצם עזר למי?)

2,715 לירות לעזרה לדיור לסטודנטים ערבים. 2,715 ל"י ‒ סכום זה חושף אחת ולתמיד את פרצופם האמיתי של עסקנוני האגודה. הם, המתיימרים לדאוג בכנות לפתרון בעיית הדיור של הסטודנטים הערבים, הופכים לפתע לחסכוניים; הם "דואגים" לפתע לכספי הסטודנטים. רק בעניין זה קפוצה ידם. אך היא פתוחה ופזרנית כשהדבר נוגע לנוחיותם, למשל.

13,982 לירות ‒ למוניות

בשנת הלימודים 1974-5 הציאה אגודת הסטודנטים 36,226 ל"י על אש"ל ונסיעות. מתוך זה שולמו למוניות "קסטל" 13,154 ל"י, למוניות "עצמון" 640 ל"י ולמוניות "מרכז" 188 ל"י. בסך הכל הוצאו 13,982 ל"י לנסיעות במוניות.

אנו תובעים פירסום ופירוט מיידי של:

 1. כל נסיעה ונסיעה במונית.
 2. מי נסע ולאיזו מטרה.
 3. מי קיבל הוצאות אש"ל, כמה ולשם מה.
 4. איזה מוסד מאשר את הוצאות האש"ל והנסיעות, אם בכלל.

הערה: קצת תמוה הוא כי סכומים גדולים כאלה הוצאו על נסיעות. שהרי ענייני האגודה אינם כה דחופים, עד שיצריכו נסיעה במונית "ספיישל". לדעתנו, 99% מענייני האגודה ניתנים לסידור נאות גם בנסיעה באוטובוסים.

33,188 ל"י ‒ דואר וטלפון

הוצאות הדואר והטלפון של האגודה בשנת הלימודים 1974-5 הסתכמו ב-33,188 ל"י. סכום גדול מאוד, לכל הדעות.

 1. על מה הוצאו הסכומים הללו?
 2. כמה שיחות טלפון לחו"ל, או שיחות בינעירוניות, נערכו ממשרדי האגודה?
 3. האם יש ביקורת על ההוצאות לדואר ולטלפון?

קרן היו"ר לאירועים מיוחדים

גם זה סעיף במאזן. ההוצאות מקרן היו"ר לאירועים מיוחדים היו 8,027 ל"י. אנו תובעים לדעת:

 1. כמה כסף יש בקרן היו"ר לאירועים מיוחדים?
 2. על מה הוצאו 8,027 הלירות הנ"ל?
 3. מי רשאי להוציא את הכספים מהקרן הזו?
 4. מאין באים הכספים לקרן זו?

כפילות

ל"החזקת משרד" הוציאה אגודת הסטודנטים 21,200 לירות. המינוח "החזקת משרד" הוא מובן, כל עוד לא רואים כי סעיף אחר במאזן מכסה 51,995 לירות, שהוצאו על "צורכי משרד והדפסות". אם כך, אנו תובעים לדעת: מה ההבדל בין "החזקת משרד" לביו "צורכי משרד"?

ניירות ערך ‒ 113,018 ל"י

אחד הסעיפים המעניינים ביותר שבמאזן האגודה מגלה כי אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב מחזיקה ניירות ערך סחירים בבורסה, שערכם 113,018 לירות.

אנו תובעים למכור מייד את ניירות הערך הללו, ולהשתמש בתמורתם למתן מלגות לסטודנטים נזקקים, או לכל עזרה אחרת לסטודנטים.

18,972 ל"י ‒ כיבודים ומתנות

זהו סעיף מוזר ביותר. אגודת הסטודנטים הוציאה על "כיבודים ומתנות" 18,972 לירות מכספי הסטודנטים. אנו תובעים פירסום מיידי של:

 1. פירוט ה"כיבודים" וה"מתנות".
 2. מי "כובד" ומי "קיבל מתנה".
 3. איזה מוסד החליט לגבי כל "כיבוד" ו"מתנה".

11,120 ל"י ‒ שונות

מאזן האגודה מגלה כי בשנת הלימודים 1974-5 היו לאגודה "הוצאות שונות" בסך 11,120 לירות. אנו תובעים פירסום מיידי של:

 1. פירוט ההוצאות ה"שונות".
 2. איזה מוסד אישר את ההוצאות הללו.

חובות

הרגודה שילמה 11,186 לירות "בגין שנים קודמות". אנו תובעיל לדעת:

 1. כמו עוד חייבת האגודה "בגין שנים קודמות"?
 2. פירוט הסכומים ששולמו "בגין שנים קודמות".
 3. למי ועל מה שולמו סכומים אלה.

אקדח צ'כי

ב-2 בינואר 1975 רכשה אגודת הסטודנטים אקדח צ'כי במחיר של 500 ל"י. אנו תובעים לדעת:

 1. כמה כלי נשק נמצאים ברשות האגודה.
 2. לשם מה רכשה האגודה כלי נשק.
 3. היכן מאוחסן האקדח.
 4. על שם מי נרשם הרישיון לנשיאת הנשק.
 5. מי רשאי להשתמש באקדח.
 6. מי אחראי לשימוש באקדח.
 7. איזה מוסד החליט על רכישת האקדח.

משיכת-יתר בבנק

סעיף מעניין במאזן, המתייחס ליום 31 באוקטובר 1975, מראה על משיכת-יתר מחשבון האגודה בבנק דיסקונט (מספר חשבון 15326) בסכום של 58,252 לירות.

מכיוון שהריבית על משיכת-יתר היא גבוהה מאוד, נשאלות כמה שאלות, התובעות תשובה:

 1. מי אחראי למשיכות-יתר אלה?
 2. לאיזה צורך נלקחו "הלוואות" אלה?
 3. האם נתנה האגודה צ'קים ללא כיסוי?
 4. אם כן, למי?

משכורות

בשנת הלימודים 1974-5 הוציאה אגודת הסטודנטים 562,823 ל"י לתשלום משכורות ותוספות סוציאליות. מכיוון שהמאזן אינו מפרט כמה עובדים בתשלום הועסקו באגודה, ומה היתה משכורתו של כל אחד, אנו תובעים פירסום ופירוט מלא של:

 1. כמה עובדים שכירים מועסקים באגודה.
 2. מה משכורתו של כל עובד ועובד.
 3. איזה מוסד מחליט על מספר המועסקים.
 4. איזה מוסד החליט, ומתי, על גובה המשכורות.
 5. כמה מבין המועסקים הם סטודנטים, וכמה לא.

הזרמת כספים להתאחדות

הגוף הזה, הנקרא "התאחדות הסטודנטים בישראל", אמור לאגד את כל חברי כל אגודות הסטודנטים מכל האוניברסיטאות באירגון סטודנטים ארצי אחד. עם זאת, פעולותיה של ההתאחדות מעורפלות למדי, במיוחד מאחר שגם הוצאותיה הכספיות אינן מתפרסמות בפומבי.

אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת ת"א שילמה ל"התאחדות הסטודנטים בישראל" 54,469 לירות בשנת הלימודים 1974-5. אנו תובעים לדעת:

 • האם יש לאגודת הסטודנטים של אוניברסיטת ת"א פיקוח על הוצאת כספי הסטודניטים בידי "התאחדות הסטודנטים בישראל"?
 • כמה משלמות אגודות סטודנטים אחרות ל"התאחדות הסטודנטים בישראל"?
 • איזה מוסד החליט על גובה הסכום שישולם ל"התאחדות הסטודנטים בישראל" ומתי?

הערה: בשנים האחרונות היו שמועות רבות על כך שאגודות סטודנטים שונות מסרבות לקבל את מרות "התאחדות הסטודנטים בישראל", ואף פרשו ממנה. אחת הסיבות לכך היתה ההתנגדות למדיניותם של עסקני הליכוד השולטים בהתאחדות. ההתאחדות הפכה לגוף המנקז לקופתו כספים מהאגודות הנאמנות לה, על פי מפתח פוליטי, כמובן.

לא מונופול

האם הפעילות לחשיפת העובדות בכל הנוגע למאזן כספי האגודה היא פעילות פוליטית? מדוע אנו מנהלים את הפעילות הזאת בשמו של אירגון פוליטי?

תשובתנו אחת היא ‒ פעילות זו היא פעילות פוליטית! ואנו מנהלים אותה בשמו של אירגון פוליטי משום שאנו ‒ הסטודנטים היוזמים פעילות זו ‒ חברים באירגון פוליטי זה: האירגון הסוציאליסטי הישראלי ("מצפן").

האם אנו עושים זאת לשם השגת הון פוליטי?

בוודאי. שהרי אם פעילותנו אכן נוגעת לאינטרסים של כל סטודנט וסטודנט, והיא נראית בעיניו נכונה, אנו משערים שהאירגון שלנו "ירוויח" מכך.

האם אנו צופים לרווח פוליטי מן הסוג של תמיכה בנו בבחירות הבאות לאגודת הסטודנטים?

לא ולא. אין לנו עניין בכך. משום שאנו שוללים את אופיין של הבחירות הללו. וכך גם כתבנו בכרוז מטעמנו, אותו חילקנו שבוע לאחר הבחירות האחרונות לאגודה (26 בינואר 1977):

"אנו תובעים להפוך את הבחירות לאגודה לבחירות פוליטיות! יופיע כל מועמד ויצהיר בגלוי על עמדותיו ‒ גם בנוגע לאוניברסיטה וגם בנוגע לפוליטיקה הכללית. אנו לא פוחדים להכריז בגלוי על השקפותינו ולהצהיר בפומבי על עמדותינו".

כלומר, הרווח הפוליטי שאנו מצפים לו אינו מורכב מקולות בקלפיות. הרווח הפוליטי שלנו יהיה בכך שיותר ויותר סטודנטים ירימו את קולם וייאבקו נגד צורת ניהול האגודה ‒ שהיא האגודה שלהם. הרווח הפוליטי שלנו יהיה בכך שתהיה לנו ‒ כמו לכל סטודנט אחר ‒ האפשרות להשפיע על הצורה בה מוצא כספנו. הרווח הפוליטי שלנו יהיה בכך שהעסקנונים המקצוענים לא ינהלו את העניינים עבור הסטודנטים, ואנו בכללם, אלא שהסטודנטים ינהלו בעצמם את ענייניהם. הרווח הפוליטי שלנו יהיה בכך שיותר ויותר סטודנטים יהיו מעורבים במה שקורה סביבם, יגלו ערנות וידאגו לענייניהם. זה ייטיב עם כלל הסטודנטים. זה ייטיב, כמובן, גם לנו ‒ שהרי אנו חלק מציבור הסטודנטים.

המאבק שפתחנו בו אינו מונופול שלנו. להיפך ‒ אם הוא יישאר בידינו בלבד הוא יוכיח כי רק מיעוט קטן מקרב הסטודנטים מעוניין במה שקורה סביבו. אנו מציבים אתגר פומבי לכל אלה שהציגו את מועמדותם לבחירות האחרונות לאגודה ונבחרו:

התייצבתם מאחורי סיסמאות גדולות; פיזרתם הבטחות על ימין ועל שמאל; התיימרתם לייצג את הסטודנטים בכנות וללא דעות קדומות פוליטיות. הנה ההזדמנות: הוכיחו לכולנו כי לא שיקרתם. הוכיחו לכולנו כי לא פיזרתם הבטחות-סרק. יש ברשותכם זירה. הפעילו את המועצה, דאגו לכך שהמאזן לשנת 1975-6 יפורסם מייד! גלו בעצמכם את כל העובדות החסויות ופרסמו אותן. אל תתנו לקשריכם הפוליטיים עם עסקנוני הליכוד באגודה להפריע להוצאת האמת לאור!

ואנו מציבים אתגר לכל התנועות והמפלגות הפוליטיות המיוצגות בקמפוס:

האם אתם באמת דואגים לענייני הסטודנטים ולכספיהם, או שאתם פטפטנים מקצועיים בלבד? האם אתם מסוגלים לנהל מאבק על עקרונות, או רק על כסאות?

ואנו מציבים אתגר לפני כלל ציבור הסטודנטים:

האם תשאירו את המונופול על מאבק צודק זה בידי "מצפן"?

אנו איננו רוצים במונופול כזה. אנו רוצים להיות שותפים במאבק, ואפילו נהיה שותפים זוטרים בלבד. אדרבא, הצטרפו בהמוניכם והשאירו אותנו במיעוט. העיקר הוא לזעזע את הכסאות היציבים של עסקנוני האגודה ולהכניס רוח חדשה לקמפוס ‒ רוח של מעורבות סטודנטיאלית בחיים הסטודנטיאליים בפרט, ובחיי החברה בכלל.

הוצאת דף זה עלתה לנו במאות לירות. יהיו שיטענו כי ההוצאה היתה לשווא. אך אם נצליח, כולנו יחד, בפיקוח על רבות הלירות המבוזבזות כעל על ידי האגודה; אם נצליח להפנות רבבות לירות אלה לכיוון של יתר טיפול בבעיות הסטודנטים ‒ הרי ההוצאה לא היתה לשווא.

* * * * *

יחד עם חלוקת דף זה אנו עורכים החתמה על עצומה. עצומה של סטודנטים התובעים מהאגודה ‒ אגודתם ‒ לפרסם מייד את מאזן הכספים שלה לשנת הלימודים 1975-6 ‒ לפרטיו!

עצומה זו לא תהיה חתומה על ידי תא הסטודנטים של "מצפן". היא תהיה חתומה על ידי חותמיה! חתום גם אתה, חתמי גם את, והעצומה תהיה גם שלך.

______________

‒ חתום, גזור, החתם ושלח ‒

אל: ת"ד 28061, ת"א (כתובת זמנית)

אנו, החתומים מטה, חברים באגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב, תובעים מהאגודה לפרסם מייד את מאזן הכספים שלה לשנת הלימודים 1975-6, על כל פרטיו!

השם המלא         הכתובת