פועלי מצרים יצאו לרחובות קהיר ואלכסנדריה בשעת כתיבתן של שורות אלה.

הם מרימים אגרופיהם נגד סאדאת וקובעים – בצורה חד-משמעית – כי שלטונו של נשיא מצרים הוא שלטון נצלני: שלטון הבורגנות המצרית, הקשורה לחיים ולמוות באימפריאליזם. מה נותר היום מן התיאוריות בדבר "ההתפתחות הלא-קפיטאליסטית" של המשטר במצרים? – אפס. מה נשאר היום מן הדיבורים על "האופי הפרוגרסיבי" של השלטון במצרים? – כלום.

התיאוריות האלה והדיבורים הללו – אותם שיננה באוזנינו רק"ח השכם והערב – הושלכו לפח האשפה של ההיסטוריה על ידי פועלי מצרים. פועלים אלה נאבקים נגד הניצול ונגד הדיכוי. מאבקם הוא מאבק השיחרור האמיתי: שיחרור העם המצרי מידי מנצליו ומדכאיו, מבית ומחוץ.

מאבק הפועלים המצריים מהווה איום ישיר על האימפריאליזם, על המעמדות השליטים בעולם הערבי ועל הציונות. מאבק זה מתווה את הדרך בפני פועלי המזרח הערבי כולו ובפני פועלי ישראל בכלל זה – דרך המהפכה הסוציאליסטית!

כל הכבוד לפועלי מצרים!
את מחיר דמם השפוך תגבה המהפכה מידי המנצלים והמדכאים, על ידי מיגורם הסופי.
יגורו להם המעמדות השליטים מפני המהפכה!
הפועלים והפלאחים אין להם דבר להפסיד במהפכה, זולת כבליהם.
להם עולם ומלואו לזכות בו.

פועלי כל הארצות – התאחדו!