רעים
פחדנים
ומושחתים…

הכוונה היא, כמובן, לעסקני אגודת הסטודנטים, הלא הם עסקני "הליכוד" בקמפוס.

הם רעים – כי הם מנהלים פוליטיקה רעה!

לאחר סיכסוך בן עשרות שנים, לאחר ארבע מלחמות, לאחר תקופה ארוכה של כיבוש והתנגדות, לאחר "יום האדמה" – הם עדיין מסרבים להכיר בזכויותיהם הלאומיות והאנושיות של הפלסטינים. אפילו בקיומו של העם הערבי הפלסטיני אין הם מכירים. וכמובן, הם מסרבים להכיר באש"פ כמייצג הפלסטינים. על-פי אותה מדיניות הם נוהגים גם בקמפוס: הם מסרבים להכיר בוועד הסטודנטים הערביים כמייצג ציבור הסטודנטים הערביים באוניברסיטה.

הם פחדנים – כי הם מסרבים להתייצב בגלוי לבחירות פוליטיות!

לכן הם מכנים את הבחירות לאגודת הסטודנטים, שנערכו בשבוע שעבר, "בחירות אישיות וא-פוליטיות". הם מציגים את מועמדותם כאנשים אנונימיים; הם אינם מגלים את זהותם האמיתית; הם אינם מתייצבים באומץ מאחורי המצע הפוליטי שלהם. בכך אין הם בודדים – גם יריביהם מה"אופוזיציה" נוהגים כמוהם. אך כל הסטודנטים יודעים, לפחות עכשיו, כי מאחורי השמות התמימים של המועמדים הסתתרו אינטרסים פוליטיים, גופים פוליטיים ולפעמים, בדומה לפוליטיקה של המערך והליכוד במדינה, גם ליכלוכים פוליטיים ואינטריגות פוליטיות.

הם מושחתים – כי הם מנהלים את אגודת הסטודנטים בצורה מושחתת!

בכך אין הם שונים מאלה המנהלים את המדינה. הם חלק מהשיטה ואין זה משנה אם הם שייכים ל"קואליציה" או ל"אופוזיציה", ל"מערך" או ל"ליכוד". השחיתות היא חלק מהשיטה שלהם.

לכן הם יכלו להציג את מועמדותם לבחירה נוספת, מבלי לדווח לציבור הסטודנטים מה הם עשו בסכומי הכסף האגדתיים שהצטברו בקופת האגודה. לכן הם יכלו לגשת לבחירות מבלי לדווח על מה הוצאו 1,500,000 הלירות ששולמו לאגודה כדמי-חבר על ידי הסטודנטים. לכן לא פורסם עד היום – כחודשיים וחצי לאחר סיום שנת הכספים – מאזן האגודה.

בכל הנושאים הנ"ל אנו אומרים את ההיפך הגמור:

  • אנו קוראים להכיר בזכויותיהם הלאומיות והאנושיות של הפלסטינים!
  • אנו קוראים להכיר באש"פ כמייצג הפלסטינים!
  • אנו קוראים להכיר בוועד הסטודנטים הערביים כמייצג הסטודנטים הערביים!

אנו תובעים להפוך את הבחירות לאגודה לבחירות פוליטיות!

יופיע כל מועמד ויצהיר בגלוי על עמדותיו – גם בנוגע לאוניברסיטה וגם בנוגע לפוליטיקה הכללית. אנו לא פוחדים להכריז בגלוי על השקפותינו ולהצהיר בפומבי על עמדותינו.

אנו תובעים דיווח פומבי וקבוע על השימוש בכספי הסטודנטים; במיוחד תובעים אנו את הפירסום המיידי של מאזן כספי האגודה לשנת הלימודים 6\1975 !

אנו קוראים לכל מי שמסכים עם תביעות אלה להתקשר עימנו, כדי להיאבק ביחד.

האירגון הסוציאליסטי הישראלי ("מצפן")
תא הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב
המען להתקשרות: ת.ד. 28061 תל אביב
26 לינואר 1977