יום הזיכרון העשריםלטבח כפר קאסם, 29באוקטובר 1976. הכרוז שחולק בכפר.
إحياء الذكرى السنوي العشرين لمجزرة كفر قاسم , ٢٩ تشرين أول ١٩٧٦