כרוז נגד ישראל קניג, הממונה על מחוז הצפון במשרד הפנים, 22 בספטמבר 1976 (תמונות מהפגנת מצפן מול משרד הפנים בתל אביב)

מבוקש!                 !WANTED

ישראל קניג, פקיד בכיר במשרד הפנים (הממונה על מחוז הצפון), מבוקש באשמת:

מזימות גזעניות כלפי האוכלוסיה הערבית בישראל תוך כדי חיקוי רעיונות נאציים; כל זאת תוך כדי התחזות לפקיד דמוקרטי תמים.

קרא והיווכח!

"התרבותם (של הערבים) בגליל טומנת בחובה סכנה לעצם שליטתנו באזור… (יש) להקל על נסיעות לחו"ל… ולהקשות על חזרתם וסידורם בעבודה ‒ מדיניות זו עשויה לעודד הגירתם."

"…אנו היינו מוכנים לתת בחפץ לב לכל אחד מהיהודים כרטיס הפלגה חינם ואלף מארק עבור הוצאות הנסיעה, לו יכולנו להיפטר מהמיעוט הזה…"

הציטוט הראשון הוא מתוך "מסמך קניג", ישראל, 1976.

הציטוט השני הוא מתוך דברי היטלר, גרמניה, 1932.

פירוש הדבר הוא ברור: קניג מזמר זמירות ישנות בסגנון מוכר.

התבליג על כך? התוכל להחריש?

ההצעות שהגיש הפקיד הבכיר ישראל קניג לממשלה כוללות, בין השאר, גזילת ביטוח לאומי מערבים, נומרוס קלאוזוס במקומות עבודה, דילול ריכוזי אוכלוסיה ערביים ועידוד להגירת ערבים מהארץ. בקצרה: דחיקת רגליהם של הערבים מהארץ.

מאחורי הצעות-פעולה אלו עומדים עסקנים מכל המפלגות הציוניות הגדולות, כשקניג הוא רק שופרם… משרד הפנים וממשלת ישראל לא גינו ולא הסתייגו מן הדו"ח הגזעני של אותו קניג. קניג לא פוטר, כידוע; הוא גם לא הועמד לדין על ניהול תעמולה גזענית וחירחור שנאה בין עמים. יתר על כן, רעיונותיו תואמים להפליא את מדיניות הממשלה בדבר "ייהוד הגליל" ‒ מדיניות שבאה לכלל ביטוי רווי-דם ביום האדמה.

בנורבגיה הועמד לדין בעת האחרונה מורה שהשמיע דעות נאציות. הוא לא הטיף להשמדה; הוא "רק" המליץ על גירוש היהודים מאותה מדינה. בישראל ממשיך קניג לכהן בתפקידו, כשליט הגליל, כאשר שרים, עסקנים, עיתונאים ורבנים יוצאים להגנתו, ועד לאירגון תפילות לכבודו בבתי-כנסת הגיעו.

ניהול המדיניות הגזענית נגד הערבים ‒ מדיניות של דיכוי, אפליה, נישול וגירוש ‒ נעשה עד כה במסווה של צביעות; התכנון נעשה בסודי סודות. בא "מסמך קניג" וחשף את הלכי הרוחות במוסדות המדינה ובקרב המתכננים את המדיניות. "מסמך קניג" הוא עשות מוסמכת ממקור ראשון. אי אפשר להכחישו.

אל תחריש!

המסמך הגזעני של קניג מהווה אתגר לכל אדם בארץ.

לכן עליך לבחור: האם אתה תומך במדיניות הגזענית או שאתה נאבק נגדה. אין אפשרות שלישית ‒ שתיקה הופכת אותך לתומך בגזענות ולשותף מלא באחריות לה.

מרכז האירגון הסוציאליסטי הישראלי ‒ "מצפן"

תל אביב, 22.9.1976