נגד הפלישה הסורית ללבנון

 

לרגל הפלישה הסורית ללבנון יצאו הסטודנטים הפלסטינים בלונדון לפעולת מחאה: הם השתלטו על משרדי הליגה הערבית בלונדון. יחד עימהם היו גם חברי אירגוננו השוהים בבריטניה. להלן נוסח ההצהרה שפורסמה באותה הזדמנות:

אנחנו, חברי ועד הפעולה הישראלי הסוציאליסטי-מהפכני בחו"ל (ישראק"א), האירגון הסוציאליסטי הישראלי (מצפן), הליגה הקומוניסטית המהפכנית, קבוצת הפעולה והמחקר למזרח התיכון (מרא"ג) והתאחדות ועדי הסטודנטים הערבים בישראל מביעים את תמיכתנו המלאה בפעולת האיגוד הכללי של הסטודנטים הפלסטינים והאיחוד של הסטודנטים הלבנונים בבריטניה, אשר תפסו אתמול (8 ביוני 1976) את משרדי הליגה הערבית בלונדון, כמחאה נגד הפלישה הסורית ללבנון.

הננו מגנים את הפלישה הסורית, שמטרתה האמיתית היא לשבור את תנועת השיחרור הפלסטינית ואת השמאל הסוציאליסטי הלבנוני, תוך שותפות-לדבר-עבירה עם ארצות הברית ועם ישראל.

הננו מצטרפים לתביעות הבאות:

  • נסיגה מיידית של הכוחות הסוריים והכוחות שבפיקוח סורי מכל שטח לבנון.
  • הקץ לכל הנסיונות להחליש ולהטיל פיקוח על התנועה הלאומית הלבנונית ועל תנועת ההתנגדות הפלסטינית.
  • פתרון לבנוני למלחמת האזרחים בלבנון.
  • לבנון מאוחדת, חילונית ודמוקרטית.