בראשית חודש יוני נערך בקפריסין סמינר מטעם איגוד הסטודנטים האוונגליים הגרמניים. הסמינר התחלק לשלוש קבוצות דיון, שעסקו בשלושה נושאים: בעיית קפריסין, בעיית לבנון והבעייה הפלסטינית. מרבית המשתתפים היו סטודנטים הלומדים בגרמניה. כמו כן הוזמנו להשתתף: נציג אש"פ מלבנון, מזכיר הסתדרות הסטודנטים הנוצריים במזרח-התיכון (שהוא גם חבר בחזית השמאל הלבנונית), איש "חזית נצרת הדמוקראטית" ונציג האירגון הסוציאליסטי הישראלי ("מצפן").

 

בעת שהתנהלו הדיונים פלש הצבא הסורי ללבנון, עובדה שמיקדה את תשומת הלב של המשתתפים. לקראת סיום הסמינר סוכם כי אין זה נאה רק לשבת ולדון על בעיות האיזור בשעה שצבא סוריה מפציץ מחנות פליטים פלסטיניים וישובים לבנוניים. באסיפה כללית בה נדון העניין הוחלט לצאת בהפגנה אל שגרירות סוריה בניקוסיה (תמונות), כדי למחות על מדיניות המישטר הסורי. כמו כן חובר גילוי-דעת שאת הנוסח שלו אנו מפרסמים להלן:

‏‏הצהרה של משתתפי הכינוס הבינלאומי של סטודנטים על הסכסוך המזרח-תיכוני, שנערך בניקוסיה בין ה-5 ‏לבין ה-11 ביוני 1976, ואורגן על-ידי ESG (קהילת הסטודנטים האוונגליים) של הרפובליקה הפדראלית הגרמנית ומערב-ברלין. המשתתפים הם: מצרים, גרמנים, יוונים, לבנונים, הולנדים, ניגרים, פלסטינים, סעודים, קפריסאים, ישראלים, סורים ותורכים.

*  *  *

ההפצצה הסורית של מחנות פליטים פלסטיניים, של ערים לבנוניות ושל עמדות הכוחות הלבנוניים המתקדמים והמהפכה הפלסטינית היא הפצצה רצחנית המהווה ניגוד בולט להצהרות המישטר הסורי, הטוען להחזרת השלום בלבנון.

‏­הפלישה הסורית מכוונת למנוע את התפתחותה של חברה מתקדמת ודמוקראטית בלבנון. זהו ניסיון לשבור את כל הישגי העם הפלסטיני, שהושגו במשך שנים רבות של מאבק ממושך וקשה, של סבל וקורבנות, ולשים מכשולים בדרכו לשיחרור.

‏כל אלה משרתים את האינטרסים של האימפריאליזם, של הציונות ושל הכוח‏ות הערביים הריאקציוניים.

‏טענתו של המישטר הסורי, בדבר היותו חלוץ הקידמה באיזור הערבי ומגן זכויות העם הפלסטיני, מוכחת היום כלא יותר מאשר רמאות צינית.

‏ברגע זה, כאשר האופי האמיתי של המישטר בסוריה נחשף לגמרי, הוכרח המישטר לחסל כל צורה של אופוזיציה בתוך סוריה עצמה, דבר שהוברר על-ידי המאסרים ההמוניים של אנשי הכוחות המתקדמים בסוריה.

אנו מגנים בחומרה את הפלישה ללבנון, ודורשים נסיגה מיידית של הכוח‏ות הסוריים, ושיחרור מיידי של כל האסירים הפוליטיים בסוריה ובלבנון. אנו מצהירים על הסולידאריות המלאה שלנו עם מאבקן של התנועה הפרוגרסיבית בלבנון והמהפכה הפלסטינית.

ניקוסיה, 11 ביוני 1976