כדי לחיות יחד – עלינו להיאבק יחד

בעצרת מחאה מטעם הסטודנטים הפלסטיניים שנערכה בלונדון, ב-15 במאי (יום הקמת מדינת ישראל הציונית) השנה, קרא נציג אירגוננו את ההצהרה הבאה:

כסוציאליסט מהפכני ישראלי, וחבר "מצפן", הנני מביא לכם ברכת-אחים.

עשרים ושמונה שנים חלפו מאז נוסדה מדינת ישראל הציונית. מדינה ציונית זו – הז'אנדארם של האימפריאליזם במזרח הערבי – התבססה מתחילתה על שלילת הזכויות הלאומיות והאנושיות של העם הפלסטיני. לאחר שגירשה מאות-אלפי פלסטינים מבתיהם וממולדתם, הנחיתה על הנשארים בתוך גבולותיה את הפרגול הכפול של הדיכוי הלאומי והאפליה הגזענית.

במשך תשע השנים האחרונות הונחת פרגול כפול זה, בברוטאליות גדולה יותר, הולכת וגוברת, על תושבי השטחים שנכבשו ב-1967. במשך שלושת החודשים האחרונים בלבד נהרגו כ-29 פלסטינים בלתי חמושים על ידי הצבא הישראלי; רבים נפצעו, ומאות נאסרו או הוגלו ממולדתם.

אופיה הקולוניזאטורי של הציונות, תיאבונה העז לסיפוחים, וקשריה ההדוקים עם האימפריאליזם והריאקציה העולמיים, נחשפים לעין כל בבהירות רבה והולכת.

אך ככל אשר יכבד עול הדיכוי, כן גוברת ההתנגדות לו. מאבק השיחרור הפעיל של העם הפלסטיני, שהתחדש לפני כעשר שנים, התקרב השנה לממדים של התקוממות עממית המונית הגדה המערבית; וגם ההמונים הפלסטיניים בתוך ישראל עצמה הניפו את נס המרד.

הננו מביעים את הסולידאריות המלאה שלנו עם מאבק זה.

הסוציאליסטים המהפכניים בישראל עמדו תמיד בתוקף על זכות העם הערבי הפלסטיני כולו להגדרה עצמית.

הננו תובעים נסיגה ישראלית מיידית, מלאה ובלתי-מותנית מכל השטחים הכבושים.

הננו מתנגדים בתוקף לכל ניסיון של ישראל – או של האימפריאליזם, או של מדינות ערב – למנוע את הפלסטינים מלכונן את עצמם כישות לאומית, או להכתיב להם את הצורה שישות זו חייבת ללבוש.

הננו מתנגדים בתוקף לכל ניסיון של ישראל, האימפריאליזם, או מדינות ערב להכתיב לעם הפלסטיני מי תהיה נציגותו, וכיצד תייצג אותו.

הננו תובעים את מלוא שוויון הזכויות לפלסטינים השוכנים בתוך ישראל, ותומכים בזכותם להגדרה עצמית כחלק מהעם הפלסטיני.

אלה תביעותינו המיידיות, הנוגעות בצעדים ההתחלתיים המיידיים לקראת פתרון.

כסוציאליסטים הננו סבורים כי הבעיה הפלסטינית, וכן גם שאר הבעיות הלאומיות והחברתיות של האזור כולו, יכולות להיפתר במלואן רק על ידי מהפכה סוציאליסטית, אשר תפיל את האימפריאליזם ובעלי-בריתו באזור: הציונות והמעמדות השליטים בערביים.

הננו סבורים כי לאורך ימים אין לעם היהודי-ישראלי עתיד עם הציונות, אשר הקימה לו גטו מודרני בלב המזרח הערבי; עתידו הוא כחלק מחברה סוציאליסטית משותפת, ללא ניצול מעמדי, ללא דיכוי לאומי וללא אפליה גזענית.

כדי לחיות יחד – עלינו להיאבק יחד.

יחי מאבק השיחרור העממי של העם הפלסטיני!

יחי המאבק הסוציאליסטי המשותף של ערבים ויהודים!

יחי הסוציאליזם!