‏נציגי הקואליציה של הפיל והזבוב (ארצות הברית וישראל) נקטו לאחרונה קו של התקפה פרועה נגד מה שהם כינו "הרוב האוטומטי" בעצרת האומות המאוחדות. הגדילו לעשות דובריו השונים של הזבוב, אשר הטילו ספק בזכותן של מדינות קטנות (מלבדם כמובן) להיות מיוצגות בצורה שווה באו"ם.

‏זלזולם של ישראלים רבים בזכויותיהן של מדינות קטנות אחרות יכול להיות מנוצל בצורה כה טובה נגדם, עד כי טיפשותם זועקת לשמים.

‏מצאנו לנכון להביא סטטיסטיקה העשויה לשפוך מעט אור על המציאות שמאחורי שלל ההצהרות התעמולתיות. בחרנו בהרכב המדינות שהצביעו על גינוי התנועה הציונית כצורה של גזענות משום שהחלטה זו גירתה רבים לתגובות לא ענייניות.

 

בעד ההחלטה

נמנעים

נגד ההחלטה

 מספר מדינות

72

32

35

 אוכלוסייה ממוצעת (במיליונים)

36

14

16

 סך-הכל אוכלוסייה (במיליונים)

2,607

440

575

 תל"ג ממוצע (מיליארדי דולרים)

19

17

76

 סך כל התל"ג

1,360

550

2,646

 ‏באופן כללי ניתן להסיק ממספרים אלה כי נגד הציונות ניצב רוב של מדינות, שבארצותיהן חיה מרבית אוכלוסיית העולם (72%), ושהן גם המדינות העניות יותר (מייצרות רק 30% מן התוצר העולמי הגולמי).

‏אין אנו חסידיו של האו"ם ואין אנו גורסים כי האו"ם משקף את הרצונות, המאוויים והדעות של המוני העמים ברחבי תבל. אך ייזהרו להם חסידי המדינה הציונית – שהסתייעו כה רבות בהחלטות האו"ם ובתמיכתו – מזלזול כה שחצני במה שהם קוראים "משפחת העמים". ואם אין לעמים קטנים זכות הבעת דעה ב"פרלמנט העולמי" – תוותר ישראל על נציגותה ותסתפק בדבריו של נציג ארצות הברית. שכן נציג זה, ה"מייצג" יותר מ-200 מיליון אמריקאים, יוכל בקלות להוסיף לאמתחתו עוד 3 מיליון תושבים ישראלים…