להלן נוסח הכרוז המשותף, שהופץ בשביתת-שבת בת 48 שעות לפני שגרירות ישראל בלונדון, לאות סולידאריות עם המאבק הפלסטיני בגדה המערבית ובגליל (28 במארס 1976).

*     *     *

ההפגנות הנרחבות נגד הכיבוש הישראלי בשטחים והשביתה הכללית ב-30 במארס נגד הפקעת האדמות בכפרים הערביים בגליל מכוונות נגד אותו אויב – הציונות. בששת השבועות האחרונים הופעל דיכוי צבאי אכזרי כנגד הפגנות המחאה. עד עתה נהרגו שלושה פלסטינים (אחד מהם, ילד בן 11 שנורה בראשו, ושני האחרים – הוכו למוות). רבים נפצעו, מאות נאסרו, וקנסות כבדים הוטלו על רבים.

הפגנות אלה נגרמו עקב מבצעי ההתנחלות הפרובוקטיביים בגדה וברצועה ונגד ההפקעה המתוכננת של אדמות ערביות בגליל, שמטרתה לקדם את "יהוד הגליל".

אנו תומכים בתביעות הבאות שהועלו:

  • הפסקת ההתנחלות הציונית, ההתיישבות והכיבוש!
  • הפסקת העינויים בכלא הישראלי!
  • שחרור כל האסירים הפוליטיים!
  • ביטול הקנסות שהוטלו על מפגינים!
  • ביטול הפקעת הקרקעות!
  • הכרה במלוא הזכויות הלאומיות של העם הפלסטיני!

הציונות פירושה קולוניזציה, הפקעת קרקעות, כיבוש, גירוש ודיכוי לערבים, ומלחמה מתמדת, מיליטריזציה של החברה והכלכלה, שחיתות חברתית וניוון מוסרי ליהודים.

כל תושבי פלשתינה והאזור כולו יכולים לחיות בהרמוניה, שלום ושפע רק לאחר שהמערכת הפוליטית המבוססת על דיכוי לאומי, ניצול מעמדי, רדיפות דתיות ואפליה גזעית תובס. זה יכול להיות מושג רק דרך ביטול המדינה הציונית בפלשתינה. עד אז יסבלו כל תושבי פלשתינה והאזור מדיכוי, אלימות ושפיכות-דם. כך חולקים הם גורל משותף.

גורל אחד, מאבק משותף אחד נגד הציונות, לקראת חברה אחת מאוחדת, דמוקרטית ומתקדמת!

על החתום: ועדה אד-הוק לתמיכה במאבק העממי בפלשתינה נגד הציונות

נתמך על ידי:

ההסתדרות הכללית של הסטודנטים הפלסטינים בבריטניה ואירלנד
ההסתדרות הכללית של הסטודנטים הערבים (בבריטניה ואירלנד)
קבוצת פעולה וחקר המזרח התיכון
ועד הפעולה הסוציאליסטי המהפכני הישראלי בחו"ל (אישרק"א)
ועדת הפעולה למאבק במפרץ
ועד הסולידאריות עם עומאן
הסתדרות הסטודנטים האיראניים בבריטניה
הקונפדרציה העולמית של סטודנטים איראניים (סקציית לונדון)
הפעולה הפלסטינית
פלסטין חופשית

מארס 1976