כריכה קדמית של הספר

"… מצב השלטון הסובייטי החמיר אותו זמן, גם על-ידי כך שהצבא האדום היה כבר עייף למדי. חיילי הצבא האדום היו נאלצים להתקדם בתנאים קשים שלא היו כדוגמתם. הוטל עליהם לנהל התקפה נגד חילות-וראנגל, ובאותו זמן עצמו, למגר את הכנופיות של האנארכיסטים ‒ אנשי-מאכנו, שעזרו לווראנגל. ואולם, למרות יתרונו הטכני של וראנגל ולמרות היות הצבא האדום משולל טנקים, הדף הוא את וראנגל אל חצי-האי קרים. בנובמבר 1920 כבשו הצבאות האדומים עמדות מבוצרות על הפרקופ, חדרו לקרים, מיגרו את חילות-וראנגל ושיחררו את קרים משלטון הלבנים והאינטרבנטים. קרים הפכה לסובייטית".

עמ' 210-209 מתוך ההיסטוריה של המפלגה הקומוניסטית של ברית-המועצות (בולשביקים) קורס קצר, בעריכת ועדה של מקב"מ(ב) אושר על-ידי הוועד המרכזי של המקב"מ(ב) בשנת 1938, הוצאת הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית הישראלית, 1949.

[הפרק הבא: הרכבות המאכנוביסטיות עוברות בתחנת פומושנאיה]

[הפרק הקודם: היהודים באוקראינה]