אל הקורא!

שורות אלה נכתבו שעות ספורות לאחר שהתברר כי יום האדמה הפך ליום של דם. השלטונות סברו כי מספיק להפגין כוח, כדי להפחיד את הערבים הפלסטינים בגליל ובמשולש. לכן התכוננו ליום האדמה מבעוד יום.

  • הם סירבו להעניק רשיון להפגנה שתוכננה להיערך בירושלים, מול בניין הכנסת;
  • הם פתחו במסע איומים משולב על הפועלים הערביים: באמצעות תעשיינים וקבלנים, פקידים בכירים ועסקני הסתדרות, "יועצים" וזנבותיהם בכפרים הערביים;
  • הם פיזרו איומים כלפי כלל האוכלוסייה הערבית בישראל; ולבסוף – עם התקרב מועד השביתה הכללית, ערב יום האדמה – כבשו, פשוטו כמשמעו, את העיר נצרת והרבה כפרים בגליל ובמשולש. היה זה כיבוש צבאי של ממש: אלפי אנשי צבא, משמר הגבול ומשטרה, חמושים ומצוידים לקרב, לרבות שריוניות צבאיות.

התוצאות ידועות: מאות עצורים ופצועים ו…6 הרוגים: שישה אזרחים שיצאו להפגין נגד אפלייתם ונגד גזילת אדמותיהם ונגד השפלתם ונגד הכנעתם המחודשת בכוח צבאי.

השלטונות הפכו את יום האדמה ליום של דם.

בכך תרמו, בניגוד לרצונם, לשבירה נוספת של הקו המדיני הנקוט בידם. הם, ששקדו במשך שנים להכחיש את קיומו של העם הערבי הפלסטיני ולשלול את זכויותיהם האנושיות והלאומיות של בני עם זה, הבליטו עתה כי לא רק שעם זה חי וקיים, ובניו נאבקים באומץ – לרוב בידיים ריקות – אלא גם שאלה שכונו על-ידם במשך שנים "ערביי ישראל" הם חלק בלתי נפרד מעם זה.

אנשי השלטון, שאינם מסוגלים לעמוד בפני אמת פשוטה זו, מנסים להציל את מדיניותם המתמוטטת על-ידי מציאת שעיר לעזאזל. אנו קובעים: לא "מסיתים" קוממו את העם אלא מעשי הגזל והדיכוי של המדיניות הציונית!

בשבילנו אין בכך חידוש. אנו סבורים כי יום האדמה והמאבק שנתלווה אליו, אין להפרידם מן המאבק בשטחים הכבושים. דיכוי ההפגנות ההמוניות בגדה המערבית, בגליל ובמשולש הוא חלק מן המדיניות הציונית, החותרת להוריד את השאלה הפלסטינית מסדר היום של הפוליטיקה האזורית והעולמית, כדי לייצב סטאטוס קוו חדש, תוך כדי שוד קרקעות, התעלמות מקיומם הלאומי של הפלסטינים ומחיקת זכויותיהם, הן בשטחים הכבושים והן בתוך ישראל.

לכן חייבים המוני יהודי-ישראל להינתק מהציונות, אם רוצים הם להבטיח את זכויותיהם האנושיות והלאומיות כעם שווה-זכויות במשפחת העמים של המזרח הערבי.

אנו סולידאריים עם מאבק בני העם הערבי הפלסטיני נגד מדיניות ההתנחלות הציונית בכל צורותיה!

ישוחררו כל עצירי יום האדמה!

יופסק גזל האדמות הערביות!

מערכת "מצפן"
31 במרץ 1976
צד ב' של דף משוכפל שצורף לגיליון מס' 76: להגנת רק"ח

land day editorial hebrew 1976