אל הסטודנטים היהודים,

תחת הסיסמאות של "פיתוח הגליל" וכו' מתבצעות בימים אלה תוכניות הפקעה נרחבות ‒ בגליל, במשולש, באזור ירושלים ובנגב. אמצעי התקשורת מנסים להסוות את שוד האדמות בטענה שמתבצע כאן פיתוח למען כלל האוכלוסיה; את הציבור הערבי המתנגד להפקעות מציגים כמתנגד לפיתוח.

צביעות זו אינה יכולה להסתיר את האמת.

אין לדבר על פיתוח, כאשר המטרה האמיתית היא "ייהוד". כלומר: הפקעת אדמות מציבור אחד לטובתו הבלעדית של ציבור אחר.

האמת היא שהציבור הערבי בארץ זקוק ביותר לפיתוח. כפרים רבים סובלים ממחסור בשירותים אלמנטריים ‒ חשמל, כבישים, ביוב וכו'. הממשלה אינה מתכוונת כלל לפתור בעיות אלו. כל כוונתה, כאמור, להעביר קרקעות מבעלות ערבית לבעלות יהודית.

זוהי מדיניות ברורה של אפליה!

נגד מדיניות זו מתקומם הציבור הערבי!

יום ה-30 במרץ נקבע כ"יום האדמה" בו יפגין הציבור הערבי את התנגדותו לפגיעה בזכויותיו, כשלצידו מביעים סולידריות אירגונים, מפלגות ובודדים הפועלים בציבור היהודי.

קורבנו הישיר של הדיכוי הוא הציבור הערבי. אך לאלימות יש דינמיקה משלה והדיכוי משול לחרב פיפיות. לכן, בל ישלה הציבור היהודי את עצמו כי שוד האדמות ודיכוי העם הערבי הפלסטיני לא יתנקמו בו. ויידע כל מי שמצפה להכרה בזכויותיו הלאומיות, שעניינו ייבחן ויוכר על פי האופן בו הוא נוהג באותו העם שאת זכויותיו האנושיות והלאומיות רומסים נציגיו בשלטון היום.

אנו פונים אל ציבור הסטודנטים היהודים לנקוט עמדה ברורה נגד מדיניות האפליה הזו, להצטרף להפגנות וליזום פעולות עצמאיות, במטרה למנוע את החלטות הממשלה, כמו למשל ההחלטה מיום 29.2.1976 על הפקעת 20,000 דונם של אדמה ערבית בגליל.

כל יהודי אשר קם ומוחה כיום נגד הדיכוי של העם הפלסטיני מחזק למעשה את ההכרה בזכויותיו בעתיד; ומי שמושיט את ידו לדיכוי ‒ ולו רק על ידי שתיקתו ‒ נותן גושפנקא לכל אלה השוללים את זכויותיו האנושיות, וזאת כאשר השאלה תעלה על סדר היום.

מדיניות הדיכוי של הממשלה נגד העם הפלסטיני, גם בשטחים הכבושים וגם בישראל, עומדת על סף פשיטת רגל. ההתנגדות ההמונית בשטחים הכבושים כמו ההתנגדות להפקעות בתוך הקו הירוק מאשרות זאת. מדיניות זאת מעמיקה יותר ויותר את הסכסוך בין היהודים לערבים בארץ.

הבה נעלה על דרך חדשה ונפתח דף חדש ביחסים בין העמים ‒ למען עתיד טוב יותר.

  • תופסק מדיניות ההפקעות!
  • תופסק האפליה!
  • יופסק דיכוי העם הערבי הפלסטיני!

ועד הסטודנטים הערבים ‒ אוניברסיטת תל אביב

האירגון הסוציאליסטי הישראלי ("מצפן")

הליגה הקומוניסטית המהפכנית (מצפן-מארכסיסטי)

25 במרץ 1976