נובמבר 1975

להגנת הסטודנטים הערבים באוניברסיטאות

נובמבר 26, 1975

נגד הציונות

נובמבר 10, 1975

גילוי דעת, שפורסם בעקבות החלטתה של עצרת האומות-המאוחדות שקבעה בנובמבר 1975 כי הציונות היא צורה מצורות הגזענות. (ההחלטה בוטלה בדצמבר 1991).

דו"ח מלא על שיחת איש "מצפן" עם נציג אש"ף בלונדון

נובמבר 10, 1975

דו"ח מלא על שיחת איש "מצפן" עם נציג אש"ף בלונדון, סעיד חמאמי (נובמבר 1975)