אפריל 1975

מאמרים בערבית

אפריל 10, 1975

מאמרים בערבית שהופיעו בגיליון-73.

אל הקורא – מערכת מצפן

אפריל 10, 1975

הפגנות נגד ההתנחלות במעלה אדומים ונגד המעצרים המינהליים; סימפוזיון על השאלה הפלסטינית באוניברסיטת תל אביב; הפגנה למען ההכרה בוועדי הסטודנטים הערבים; כך הוחלט להשתלט על מלון סבוי; הפקרת אסירי הטרור הישראלי במצרים.

הניהול לידי המתפעלים והמתחזקים - ע. פילבסקי (עודד פילבסקי)

אפריל 10, 1975

ניהול עצמי כפתרון לסכסוכי עבודה.

מתפשרים... ומוותרים – ח.ה. (חיים הנגבי)

אפריל 10, 1975

דרכה של רק"ח לשיתוף פעולה עם אירגונים ציוניים.

מתי פלד, יונה בבית, נץ בחוץ - נסים ב. (חיים הנגבי)

אפריל 10, 1975

פלד קורא לעודד את יהודי ארצות-הברית לתמוך בהתעצמות מתמדת של ארצות-הברית, כדי שבעת משבר יהיו בידי הגנרלים האמריקאים האמצעים לסייע לישראל.

זה נבלה – וזה טריפה – ב. מוראד (חיים הנגבי)

אפריל 10, 1975

אורי רובינשטיין ואמנון אבנרי העלילו על ישראל שחק עלילת-דם.

"...לא רק בעיית דיור של סטודנטים ערבים – אלא בעיית דיור של עם שלם..."

אפריל 10, 1975

נקודת מבט לאומית-פלסטינית של סטודנט ערבי הלומד באחת האוניברסיטאות בישראל.

נגד הטרדת הסטודנטים הערבים! – ועד הסטודנטים הערבים באוניברסיטת תל אביב

אפריל 10, 1975

כרוז של ועד הסטודנטים הערבים באוניברסיטת תל אביב, ינואר 1975, נגד הטרדות המשטרה.

משבר כלכלי ותודעה - דב ש"ס

אפריל 10, 1975

משבר כלכלי אינו מוליד בהכרח מצב מהפכני.

ציוני אמיתי על "מוסר אמיתי"

אפריל 10, 1975

כתבה מאת חבר קיבוץ עין שמר, שפורסמה ב"על המשמר", על מדיניות מפ"ם להשאיר את מלאכת הנישול המלוכלכת לאחרים, ולהנות מפירותיה.

חברה במצור – אבי גלזרמן

אפריל 10, 1975

אדון החברה הישראלית אינו ההון, אלא המלחמה, וכל אזרח הוא רכוש צה"ל; כיצד משפיעה עובדה זו על החברה.

החבר ג'ברא ניקולא 1912-1974 - מ. (משה) מחובר

אפריל 10, 1975

החבר ג'ברא ניקולא (1912-1974): מאמר הספד על חבר מצפן, שתרם לארגון תפיסה שלמה ועקבית של תהליך ההתנחלות הציונית ועל האחדות הכפולה של המהפכה הערבית, בזמן ובמקום

הוא לא היה מורה, אבל למדנו ממנו הרבה - ע. (עקיבא) אור

אפריל 10, 1975

החבר ג'ברא ניקולא (1912-1974): מאמר הספד על חבר מצפן, שתרם לארגון תפיסה שלמה ועקבית של תהליך ההתנחלות הציונית ועל האחדות הכפולה של המהפכה הערבית, בזמן ובמקום

על שחרור האשה – אביבה ואהוד עין-גיל

אפריל 10, 1975

ההבדלים בין התביעות הפמיניסטיות במערב, בישראל ובתנועות השחרור הלאומי בעולם השלישי. וגם: בתוך התנועה המהפכנית עצמה.

תשובה ל-"ישראלים בעד פלשתינה דמוקרטית, סוציאליסטית מהפכנית במסגרת מאשרק סוציאליסטי"

אפריל 10, 1975

מאת מריו אופנברג, אבישי ארליך, חליל טועמה, אלי לבל, משה מחובר ורפאל שפירא (התפרסם בגיליון "מצפן" מס' 73, מרץ-אפריל 1975)

להיות ערבי בישראל - פאוזי אל-אסמר

אפריל 10, 1975

מודעה על צאת הספר "להיות ערבי בישראל" מאת פאוזי אל-אסמר, 1975. פאוזי אל-אסמר מת בחודש שעבר, ספטמבר 2013, בארצות הברית.