רוב חברי "מוקד", המאמינים כי ניתן לחבר את הציונות עם הסוציאליזם – אמונתם כנה היא, אם כי כוזבת.

‏אליהם במיוחד אנו פונים בשורות אלה, והפעם לא כדי לנהל ויכוח תיאורטי ולא כדי להציג את עקרונותינו מול עקרונותיהם. הפעם אנו עושים זאת כדי להזהירם מפני חבורת עסקנים-נוכלים המצויה בקירבם.

‏כוונתנו לאלה המכונים "ראשי מק"י", פקידי המפלגה-לשעבר, פונקציונרים בשכר שהכנות מהם והלאה. מטרתם: להוות מחסום ב"מוקד" בפני כל רדיקליזציה, לשמש סכר בפני השמאלה, לרמוס בעוד מועד כל ניצוץ מהפכני.

‏כזה הוא יחסנו אליהם מזה שנים, עוד בטרם היות "מוקד". לא הסתרנו זאת אף פעם. לא בני-פלוגתא כנים הם, לא ירי‏בים טועים, לא אגף מאגפי התנועה המהפכנית עימו אנו חלוקים בדעות, לא זרם מזרמי המחשבה הסוציאליסטית ממנו אנו נבדלים – אלא שליחי הציונות, משרתי המשטר. מדעת ובהכרה. בנאמנות וללא סייג.

‏אתמול סטליניסטים מקצועיים, היום פונקציונרים של הציונות.
‏הפעם נתפס אחד מהם "על חם".

‏אנו מפרסמים להלן את נוסחו המלא והמדויק של מכתב אותו שלח יעקוב זילבר לאיטליה, לאדם שהתגורר בעבר בישראל ואשר היה מקורב בזמנו למפלגה הקומוניסטית הישראלית. המכתב הועבר לישראל, כדי שיינתן לו פומבי(*).

הנה נוסח המכתב:

תל אביב, 22 בספטמבר 1975

חבר – – – היקר,

מ"קול העם" וב"מוקד" אתה יודע בלי ספק, כי מק"י כארגון ו"קול העם" כבטאונו חדלו להתקיים, כי התמזגו במפלגת "מוקד" אחידה. מאחר ש"מוקד" אינו יכול, מטעמי תקציב, לקלוט את כל עובדי שני הארגונים שהתמזגו, "השתחררו" חברים אחדים וביניהם גם אני.

חיפשתי איפוא עבודה חדשה, ואני כבר עובד לניסיון ב[סוכנות הידיעות]עתי"ם, כמתרגם ומשכתב סוכנויות הידיעות, אך במקרה הטוב תהיה זאת עבודה חלקית, והוספתי לחפש אחר השלמה. הנה נודע למחלקת הקשרים הבינלאומיים של ההסתדרות שאני "חופשי" ומזכירה פנה אלי בהצעה, שאקבל את "תיק" האיגודים המזרח-אירופיים וקודם-כל אכין סקירה על כל איגוד לחוד ועל התקדמות הניסיון להקים איחוד כל האיגודים המקצועיים של אירופה, מן המזרח ומן המערב גם יחד. התחלות בכיוון זה כבר נעשו, כפי שאתה יודע בוודאי.

אין זאת, כמובן, "פרנסה"; אבל התחלת טיפול בכיוון זה מצד ההסתדרות, ומטעמה על-ידי, נראית לי חשובה למדי. לכן השקעתי עבודה וכסף בהתקשרות אל כל אותם האיגודים בארצות הסוציאליסטיות באירופה, אל הפדרציה בפראג ובטאונה האנגלי בלונדון. אך תשובות ענייניות ומלאות אני מקווה לקבל, בעצם, רק מידידים באירופה המערבית המוכנים לדובב מנהיגי מפלגה ואיגודים מקצועיים יודעי דבר, או גם לתווך ביניהם לביני.

הנה, אתה אחד החברים האלה, היכולים לסייע בידי. אתה קשור עם פובליציסט קומוניסטי, אשר בוודאי יודע משהו או יכול להיוודע, בזכות קשריו המפלגתיים. באיטליה קיים איגוד מקצועי חזק וחשוב מאוד שהנו חבר בפדרציה העולמית "המזרחית", ואין ספק שהוא פעיל מאוד, בתוקף קו המפלגה האיטלקית, בהקמת קונפדרציה כל-אירופית ובהפעלתה. אם משתדלים איפוא להגיע אל העוסקים בדבר, אפשר להיוודע על התקדמות הדבר, קשיים וכד', ובוודאי גם לא קשה לדובב מנהיגים איטלקיים.

אחר כל אלה איני צריך, בוודאי, להוסיף ולהסביר לך, מה חשובה לי עזרתך במשימה שקיבלתי על עצמי. אני גם סומך על כשרונך לטפל בעניין בתבונה.

כמובן, דרושה גם מהירות בפעולה, כי עלי להגיש את הסקירה הראשונה בשבועות הקרובים. אנא כתוב לי איפוא קודם-כל, כיצד אתה מתכוון לפעול ומתי לדעתך אוכל לקבל את מכתבך הענייני הראשון.

אני יודע שאני מבקש ממך ה רבה מאוד, וייתכן שיהיה קשה לך להתפנות לדבר, אבל אני כמעט בטוח שאתה מבין את הדברים כמוני ותשתדל לתרום את שלך. בציפייה לתשובתך, וברכות לבביות לשנה טובה,

(–) יעקב זילבר

 

עד כאן המכתב.

‏ובכן, "במקרה הטוב" מתברר כי הנ"ל, העוטה איצטלה של "קומוניסט", "מהפכן" וכו' הוא שכיר-בהתנדבות של מנגנון ההסתדרות, המנסה "לדובב מנהיגי מפלה ואיגודים מקצועיים" באיטליה, "להגיע אל העוסקים בדבר", "להיוודע על התקדמות הדבר, קשיים וכד'".

‏למה?

בשירות מי?

‏אך אין זה כל הסיפור.

‏לא מזמן יצא לאור ספרו של איש ה- .C.I.A לשעבר: "יומן ה-C.I.A(‏**). המחבר, פיליפ אגיי, המקדיש את ספרו "ללוחמים הלאטינו-אמריקאים למען צדק חברתי, כבוד לאומי ושלום", חושף את סודותיה של סוכנות הביון האמריקאית; הוא רואיין על-ידי גבריאל גרסיה מרקס ("מאה שנות בדידות"), שכינה את ספרו "מלהיב". מאמרו של מרקס אף זכה להתפרסם בעברית בגיליון מס' 11-10 ‏של "עמדה".

והנה, למרות שהספר מתרכז בדרום-אמריקה, נזכרת בו אף ההסתדרות הישראלית, כאחד הארגונים שבהם משתמשת סוכנות הביון האמריקאית (ראו עמ' 76 ו-610). אותנו אין זה מפתיע, ואין זו הפעם הראשונה שדבר הקשר בין ההסתדרות לבין סוכנות זו זוכה לפרסום. בעבר ניסינו לפרסם על כך מידע ב"מצפן". הדבר נאסר עלינו מטעם הצנזורה, בשעת הכנתו לדפוס של גיליון "מצפן" מס' 51, בנובמבר 1970. אנו מוכנים להעמיד מידע זה לרשות "מוקד".

‏האם העסקנים ה"קומוניסטים" מסוגו של זילבר אינם יודעים על כך דבר ?!

‏האם לא היו הם עצמם, "בימים הטובים של המפלגה", מוקיעים את ההסתדרות על קשריה הבינלאומיים?!

‏זילבר ושות' יודעים כל זאת היטב. הם יודעים את מי משרתת ההסתדרות… והם משרתים אותה…

‏אנו פונים לכן אל חברי "מוקד": היבדלו מזילבר ושות'.

‏ויפה שעה אחת קודם.

____________________________

(‏*) שלחנו את מכתבו של זילבר אל כל הנוגעים בדבר באיטליה ובארצות אחרות.
‏(**) Philip Agee, Inside the Company – C.I.A Diary; Penguin Books, 1975‏‏