פרשת יוסי בן-עקיבא עוררה מחלוקת חריפה בין אירגוני השמאל. לא כאן המקום להתייחס להסברים התמוהים, לסילופים ולהשמצות אשר קבוצת 'אבנגרד' ('ברית הפועלים') מפזרת זה כחודשיים. לאף איש ולשום אירגון אין הזכות או היכולת להכתיב ל'ברית הפועלים' את תוכן התעמולה שלה; התגובה היחידה העומדת לרשותנו היא תשובה עניינית וחשיפת מסכת השקרים דרך הצגת העובדות כמות שהן.

ואולם הפעם, לצערנו, 'ברית הפועלים' מרחיקה-לכת וחרגה מעבר, הרבה מעבר, לשיטותיה היא.

  • כבר ב-20 בספטמבר החלה היא להשמיע איומים כנגד חברי אירגוני השמאל אשר לא קיבלו את טענותיה ולדבר עליהם כעל משרתי השלטונות;
  • ב-18.10.75, בנצרת, תפס יגאל שוורץ, מראשי 'ברית הפועלים', בחולצתו של אחד מחברי הליגה הקומוניסטית המהפכנית (מצפן-מארקסיסטי), ניענע אותו תוך כדי השמעת איומים מפורשים על מכות לכל מי שלא יסכים לתכתיביה של 'ברית הפועלים';
  • ב-11.11.75 סירב אותו יגאל שוורץ לעזוב חוג של האירגון הסוציאליסטי הישראלי (מצפן) לאחר שנתבקש לעשות כן על ידי מארגני החוג. התנהגות אלימה ופרובוקטיבית זו, טבעי שהביאה לתיגרה בינו לבין אחד מחברי אס"י. התגובה היתה: "נחזור בשבוע הבא ואדאג שלא תוכלו לסלק אותנו";
  • ב-18.11.75 אירגנה 'ברית הפועלים' "קומנדו" כדי להכריח את חברי אס"י לקבלם לחוג שהם מארגנים; מול סירובם של חברי אס"י, הם הפעילו אלימות במטרה להכתיב את רצונם.

מעשים אלה חורגים איכותית מהתנהגותה הקודמת של קבוצת 'אבנגרד'. לראשונה מופעלת אלימות בקרב אירגוני השמאל, וזוהי התפתחות חמורה במיוחד המשרתת אך ורק את השלטונות והימין על כל גווניו. תנועת השמאל שללה תמיד לחלוטין את השימוש באלימות בוויכוחים ופולמוסים בין מרכיביה, במיוחד בישראל, בה השמאל קטן ומבודד וחייב להתמודד עם מנגנון הנהנה מתמיכה רבה בקרב האוכלוסיה.

שיטותיה החדשות של 'ברית הפועלים' עלולות להביא אסון על השמאל כולו. אנו קוראים לחברי 'ברית הפועלים' להפסיק לאלתר כל שימוש באלימות כנגד חברי אירגוני השמאל, תהיינה סיבותיהם אשר תהיינה.

במידה ו'ברית הפועלים' תמשיך בדרכה המטורפת, היא תמצא מולה חזית מאוחדת של השמאל אשר תדע להגן על חבריה ולסלק כל ניסיון של טרור כלפי אחד מאירגוני השמאל.

יהיו הנזקים אשק יהיו עקב האלימות אשר מופעלת על ידי 'ברית הפועלים', אנו – באופן עקרוני – לא נפנה למוסדות המדינה הציונית כדי שאלה יגנו עלינו; כמו כן, אנו לא ניגרר לפרובוקציות ונשתדל להימנע מאלימות-נגד; אולם ננצל כל דרך אפשרית אחרת כדי לעצור מיד את השתוללות 'ברית הפועלים'.

גדולים כבר הנזקים שנגרמו על ידי 'ברית הפועלים', אולם עדיין לא מאוחר עבורם לחזור בהם מהתנהגותם. ויפה שעה אחת קודם.

הברית הקומוניסטית המהפכנית (מאבק)

האירגון הסוציאליסטי הישראלי (מצפן)

הליגה הקומוניסטית המהפכנית (מצפן-מארקסיסטי)

21.11.1975