באנו היום להפגין את הסולידאריות שלנו עם מאבקה של האוכלוסיה הערבית, נגד הפקעת האדמות הערביות.

‏התוכנית והצעדים שנועדו להפקיע שטחי קרקע נוספים הינם פגיעה גסה בזכויות היסוד הדמוקראטיות של האוכלוסיה הערבית בישראל.

‏הפקעת האדמות יוצקת שמן על מדורת הסכסוך הישראלי-ערבי ומעמיקה את האיבה בין יהודי ישראל לערביי פלסטין. והרי גזל האדמות הערביות ונישול הפלסטינים הם יסוד הסכסוך ההיסטורי בין הציונות לבין הפלסטינים.

‏בפני הציבור הערבי מציגים את ההפקעה כחלק מתוכנית פיתוח. ‏אך בפני הציבור היהודי מסירים את המסכות ומדברים בגלוי על "יהוד הגליל". ובאמת, "פיתוח" זה, שמטרתו המוצהרת ליצור רוב יהודי באזורים שבהם יושבים ערבים, הוא פיתוח גזעני, המבדיל בין אדם לאדם, בין יהודי לערבי. פירוש ה"פיתוח" המזויף הזה הוא חד-משמעי: הפקעת אדמות ערביות והעברתן לידי יהודים.

‏יהוד הגליל – המוסווה כיום כ"איכלוס הגליל" – הוא מבצע גזעני. הוא מסכן את עתידם של הערבים והיהודים כאחד.

אנו תובעים את הפסקת גזל האדמות הערביות!

תוכרנה הזכויות האנושיות והלאומיות של העם הערבי הפלסטיני!

‏למען השוויון והשלום בין עמי הארץ!

‏האירגון הסוציאליסטי הישראלי ("מצפן"), ת"ד 28061 תל אביב
‏הברית הקומוניסטית המהפכנית ("מאבק"), ת"ד 7286 ירושלים