הופיע ספרו של:
פאוזי אל אסמר
להיות ערבי בישראל

פאוזי אל-אסמר נולד בחיפה ב-1937, כבן למשפחה ערבית-פלסטינית היושבת מדורי דורות בארץ.

גדל בלוד, בשכונת הרכבת הידועה כיום בשם "הגטו הערבי". חזה, בעיני נער, בכיבוש עירו על ידי צבא ההגנה לישראל ב-1948.

כעיתונאי עבד בעיתונים שונים, ובתקופה מסוימת אף הקים וניהל הוצאת ספרים בשפה הערבית. שיריו התפרסמו בישראל, בארצות ערב, באירופה ובארצות הברית.

נאסר ללא כל האשמה, ונכלא ללא משפט במשך 17 חודש, לפי "תקנות ההגנה לשעת חירום – 1945" הנהוגות עדיין בישראל. לאחר שחרורו רותק, לפי אותן תקנות, לאזור לוד.

[מודעה ב"מצפן", גיליון מס' 73, מרץ-אפריל 1975]

 *     *     *

[פאוזי אל-אסמר עזב את הארץ בשנות ה-70 וחי במשך שנים רבות בארצות הברית, שם מת בספטמבר 2013. ראו מאמר אודותיו באנגלית, מאת מגדה אבו-פאדל, 23 בספטמבר 2013]