תוכן העניינים:

הקדמה
על השאלה הפלסטינית – כאן ועכשיו / הארגון הסוציאליסטי הישראלי
הלאומיות הערבית והפלסטינים / עמנואל דרור (פרג'ון)
באוזני ידיד מעבר לגבול/ דב ש"ס
הערת ביקורת לחבר דב ש"ס / המערכת

מסמכים:
נאומו של יאסר ערפאת באו"ם – נוסח מלא
נוסח ההחלטה שאושרה באו"ם בשאלה הפלסטינית


הקדמה

מערכת "מצפן", ביטאון האירגון הסוציאליסטי הישראלי, מגישה לציבור הקוראים חוברת המוקדשת לשאלה הפלסטינית.

בנוסף על עמדת האירגון ומאמרים מפרי עטם של חברי האירגון ראינו צורך לצרף שני מסמכים: נוסח נאומו של יאסר ערפאת בעצרת האו"ם בנובמבר 1974, ונוסח ההחלטה של העצרת בשאלה הפלסטינית.

על אף חשיבות נאומו של ערפאת לא התפרסמו דבריו בעברית עד כה, ולישראלים רבים טרם היתה הזדמנות לדעת מהי התייחסותו אליהם ואל הסיכסוך שמטיל את צילו על חיי כל אדם בארץ-ישראל/פלסטין. האינפורמציה היחידה שהתפרסמה בארץ בעקבות הדיון בעצרת האו"ם היתה בצורת פרשנויות בעלות אופי מגמתי ותעמולתי מובהק. המערכת דאגה לתרגום נאומו של ערפאת לעברית, נאום הרואה כאן אור לראשונה בעברית.

נמנענו מצירוף ביקורת ישירה על הנאום כדי לשמור על האופי האינפורמטיבי של פרסום ראשון זה בעברית.

המערכת