קבוצות אישרקא באירופה התאספו בלונדון בין ה-15 ל-17 בדצמבר 1974‏. בפגישה נדונו שני נושאים:

  1. ‏המצב הפוליטי והאיסטרטגיה המהפכנית במזרח הערבי;
  2. ‏היחס לתוכנית להקמת מדינה פלסטינית בגדה וברצועה.

‏הדעות השונות שהובעו בפגישה יובאו לידיעת הציבור בפרסומים של אישרקא.

כמו כן התקיים דיון על אופי הפעולה של אישרקא ועל הקשר עם הארגונים המהפכניים בישראל.

א. ‏התפקידים העיקריים של אישרקא הוגדרו כדלקמן:

  • תמיכה במאבקים למען הגנה על הזכויות הדמוקראטיות בישראל, בשטחים הכבושים ובמאשרק בכללותו;
  • פרסום המסמכים החשובים של הארגונים המהפכניים בישראל, ובדרך כלל – אינפורמציה על הנעשה בישראל;
  • תמיכה במאבק העם הפלסטיני לשחרורו הלאומי;
  • בפרסומים של אישרקא בארצות השונות יפורסמו ככל האפשר שלל הדעות, אף אם הן סותרות, של חברי אישרקא או קבוצות אישרקא. ייעשה גם ניסיון להגיע לסיכומים משותפים.

ב. מאז הקמת אישרקא חלו שינויים מהותיים בקשר בינינו לבין הארגונים המהפכניים בישראל, בעיקר בגלל הפילוגים שפקדו את מה שהיה אז הארגון האחיד של השמאל המהפכני האנטי-ציוני בישראל – מצפן. היתה אז הזדהות מסוימת בין מצפן לבין אישרקא, במיוחד מאחר שחברי אישרקא הסכימו ביניהם שמבלי שיקבלו בהכרח את העמדות של מצפן, הרי שלא ייצאו בעמדה שהינה בהחלט מנוגדת לזו של מצפן.

‏קשר הדוק זה בין הארגונים אינו קיים יותר. העמדות המשותפות אליהן מגיעה קבוצה מבין קבוצת אישרקא אינן משקפות בהכרח את הדעה הכללית של אישרקא, ובוודאי שאינן משקפות בהכרח את דעת הארגונים המהפכניים בישראל. אלה מבין חברי אישרקא שהינם גם חברים בארגון ישראלי מביעים את דעתם הפרטית בלבד, אלא אם כן הוסמכו על-ידי הארגון לדבר בשמו. אך חובה מוטלת עליהם, כמו על כל חברי אישרקא, להביא לידיעת הציבור את העמדות של הארגונים המהפכניים בישראל.