פרוגרמת המעבר הפוליטית של אירגון השיחרור הפלסטיני, כפי שאושרה על ידי המועצה הלאומית הפלסטינית במושבה ה-12 שהתקיים בקאהיר: מ-1 עד 8 ביוני 1974.

 ‏

המועצה הלאומית הפלסטינית –

‏ביוצאה מן האמנה הלאומית הפלסטינית; ומן הפרוגרמה הפוליטית של אירגון השיחרור הפלסטיני (אש"ף) שנתקבלה במושב ה-11 שהתקיים מ-6 עד 12 בינואר 1973; ‏ומן האמונה שאי-אפשר לכונן שלום צודק ויציב באזור ללא החזרת מלוא הזכויות הלאומיות של העם הפלסטיני, ובראשן זכות השיבה, והזכות להגדרה עצמית על אדמתו הלאומית בשלמותה; ולאור הערכתה את הנסיבות הפוליטיות שנתהוו בתקופה שבין המושב הקודם והמושב הנוכחי של המועצה; מחליטה כדלקמן:

  1. לאשר מחדש את עמדתו הקודמת של אש"ף ביחס להחלטה 242, המתעלמת מזכויותיו הלאומיות והפטריוטיות של עמנו ומתייחסת אל עניינו כאל בעיית פליטים. לפיכך מסרבת הוועידה להתייחס להחלטה ההיא בכל המישורים: במישור הערבי, במישור הבינלאומי וכן במישור של ועידת ז'נבה.
  2. אש"ף נאבק בכל האמצעים, ובראש ובראשונה באמצעות המאבק המזוין, לשיחרור אדמת פלסטין ולהקמת השלטון העצמאי הפטריוטי של העם הלוחם על כל קטע משוחרר של אדמת פלסטין. לשם כך יש לחולל שינויים נוספים במאזן הכוחות לטובת עמנו ומאבקו.
  3. אש"ף נאבק נגד כל תוכנית בדבר ישות פלסטינית שמחירה הוא הכרה, פיוס, גבולות בטוחים, הפקרת הזכות הלאומית ושלילת זכויות עמנו לחזור, וזכותו להגדרה עצמית על אדמתו הלאומית.
  4. כל צעד שהושלם בדרך לשיחרור מהווה רק חוליה לקראת המשך ביצוע הסטראטגיה של אש"ף להקמת מדינה פלסטינית דמוקרטית כפי שנקבע בהחלטות הוועידה הלאומית הפלסטינית הקודמת.
  5. להיאבק יחד עם הכוחות הפטריוטיים הירדניים למען הקמת חזית לאומית ירדנית-פלסטינית, שמטרתה לכונן שלטון דמוקרטי פטריוטי בירדן הקשור קשר אורגני לישות הפלסטינית שתקום כתוצאת הלוחמה והמאבק.
  6. אש"ף נאבק לכינון אחדות לוחמת בין שני העמים (הפלסטיני והירדני) ועם כל כוחות תנועת השיחרור הערבית המסכימות לפרוגרמה זאת.
  7. לאור פרוגרמה זאת נאבק אש"ף לביצור האחדות הלאומית, ולהעלאתה לרמה המאפשרת ביצוע המשימות הלאומיות והפטריוטיות.
  8. לאחר שיוקם, ייאבק השלטון הפטריוטי הפלסטיני לאיחוד מדינות העימות לשם השלמת שיחרור כל אדמת פלסטין וכצעד לקראת איחוד כל-ערבי.
  9. אש"ף נאבק לחיזוק הסולידאריות שלו עם הארצות הסוציאליסטיות וכוחות השיחרור והקידמה הבינלאומיים, כדי לסכל את כל המזימות הציוניות-ריאקציוניות-אימפריאליסטיות.
  10. לאור הפרוגרמה הזאת תקבע הנהגת המהפכה את הטקטיקה שתשרת מטרות אלה ותאפשר את הגשמתן.

‏כמו-כן יפעל הוועד-הפועל ליישם פרוגרמה זאת. אם יתהווה מצב גורלי הנוגע לעתיד העם הפלסטיני, תיקרא הוועידה למושב מיוחד לדון בדבר.