בתקופת מסע הבחירות עשתה הרשימה הסוציאליסטית המהפכנית שימוש יעיל בזמן שהוקצב לה לשידורי תעמולה ברדיו ובטלביזיה: 25 ‏דקות ברדיו ו-10 דקות בטלביזיה.

‏להלן הנוסח המלא של אחד השידורים ברדיו. נוסח זה שודר פעם אחת בעברית ופעם אחת בערבית:

‏אתם מאזינים לדבר הרשימה הסוציאליסטית המהפכנית, רשימה שהוקמה כדי לנצל את מערכת הבחירות לשם ניהול תעמולה מהפכנית בקרב ההמונים היהודים והערבים. אין לנו חשבונות פרלמנטאריים, אין לנו מאבק על כסאות. כל מטרת הרשימה היא, לטעת בקרב ההמונים המנוצלים, הדפוקים והמדוכאים, את האמונה בכוחם ואת ההכרה המהפכנית.

‏לכן אנו זונחים כעת את הדברים שתיכננו לומר בדקות ספורות אלה, כדי להביא לידיעתך פרטים על מה שמתרחש בימים אלה בשטחים הכבושים.

‏מנגנון הדיכוי ומכונת הכיבוש בשטחים עובדים עכשיו במלוא מרצם. זוהי תגובת השלטונות נוכח גילויי ההתנגדות ההמונית – בירושלים, בכל הגדה המערבית וברצועת עזה. רק ברמה הסורית שורר עכשיו שקט, מפני שתושבי הרמה גורשו בהמוניהם לפני יותר משש שנים. פועלים ואיכרים, גברים ונשים, תלמידים ותלמידות – מאוחדים נגד הכיבוש.

‏אנו מתנגדים לכיבוש ותובעים פינוי מיידי של כל השטחים הכבושים. העלינו דרישה זו ב-1967, ובמשך כל השנים שלאחר מכן. כאז כן עתה, אנו תובעים מימוש כל הזכויות של העם הערבי הפלשתינאי, לרבות זכות הפליטים לחזור למולדתם. לכן אנו מפרסמים להלן את הנוסח המלא של עצומה המופצת בימים אלה בשטחים הכבושים ובעולם כולו.

‏האזינו – כאן מדברים המוני הפלשתינאים:

אנו – פלשתינאים מן הגדה המערבית הכבושה – מכריזים על הסולידריות שלנו עם התושבים אשר גורשו על ידי שלטונות הכיבוש הצבאיים בגדה המערבית; מעשה אשר בוצע ביום השנה ה-25 להצהרה האוניברסלית על זכויות האדם, וערב פתיחת ועידת השלום בז'נבה.

אנו פונים לדעת הקהל הבין-לאומית ולכל האנשים והאירגונים הדמוקרטיים, ומצהירים: צעדים שרירותיים ומדכאים אלה כמו גירושם של 1,058 אזרחים, מעצרים שרירותיים, פיצוצי בתים ועונשים קולקטיביים לא יישארו ללא תגובה.

השלום, אותו מנסה ממשלת ישראל לכפות על העם בגדה המערבית, ברצועת עזה ובשאר השטחים הכבושים, מבוסס על דיכוי וטרור. זוהי דרך ללא מוצא. אנו חוזרים ומצהירים: כל מדיניות של חתירה לשלום של קבע באזור, חייבת להתבסס על נסיגה מלאה ומיידית מכל השטחים הכבושים, ועל מימוש תביעותיו הלגיטימיות של העם הפלשתינאי, בשטחים הכבושים ומחוצה להם.

‏אנו קוראים לכל הכוחות המתקדמים בעולם להכריז על הסולידריות שלהם עם העם הפלשתינאי, ועל תמיכתם בזכויותיו החוקיות. אנו קוראים לכל הכוחות המתקדמים להוקיע בתקיפות את הכיבוש הישראלי הממושך של האדמות הערביות ואת כל פעולות הדיכוי הכרוכות בו, ובמיוחד גירושם של פלשתינאים ממולדתם.

‏אנו מפנים קריאה מיוחדת אל כל היהודים הישראלים, הדמוקרטים והמתקדמים, להצטרף אלינו בהפעלת לחץ על ממשלתם, כדי לשים קץ למעשים אלה.

‏מעשים אלה ומדיניות זו רק מגבירים את המפריד בין שני העמים ומחבלים בכל המאמצים להשכין שלום צודק, אשר יבטיח את הזכויות הצודקות של כל עמי האזור.

‏עד כאן דבר הפלשתינאים.

‏האינטרס של המנוצלים והמדוכאים בני כל הלאומים, אינטרס משותף הוא: לשים קץ לניצול ולדיכוי. ואמנם, מאורעות הימים האחרונים מספקים לנו הוכחה נוספת לעובדה זו. הרי אותם הכוחות המדכאים את הפלשתינאים, הם שמנצלים את הפועלים בישראל. המנגנון שמגרש ערבים פלשתינאים ממולדתם הוא אותו מנגנון הכופה על פועלי ישראל "מלווה-מרצון", שעות נוספות ללא תמורה ועליית מחירים מטורפת. מדיניות הכיבוש והסיפוח קובעת כי עליך – המנוצל היהודי בישראל – לשרת כל חייך בצבא ולהתגלגל ממלחמת דמים אחת לשנייה – אכזרית יותר, רצחנית יותר.

‏לכן אנו קוראים למאבק משותף – של המוני היהודים והערבים – נגד האויב המשותף; נגד הציונות, נגד המעמדות הנצלניים השולטים בעולם הערבי, נגד האימפריאליזם.

‏העצומה של הפלשתינאים, שאת תוכנה המלא שידרנו עתה, מהווה אבן-בוחן לכל הכוחות הדמוקרטיים והמתקדמים בקרב יהודי ישראל. שכן היא פונה אליהם ישירות ומציעה מאבק יהודי-ערבי משותף.

‏אנו נענים לקריאה זו ומצהירים בזאת על התגייסותנו למאבק המשותף. אנו קוראים לחברים ולתומכים של רק"ח, העולם הזה, הפנתרים השחורים, שי"ח ומוקד – שיצטרפו גם הם למאבק זה.

‏המאבק המשותף הוא הערובה היחידה והבטוחה להבטחת עתידם של עמי האזור, ובמיוחד של העם הערבי-הפלשתינאי והעם היהודי-הישראלי.

  • הלאה הליכוד הלאומי!
  • ‏הבוז לברית המזויפת בין המנצלים והמנוצלים!
  • קדימה למען מאבק יהודי-ערבי משותף; למען המהפכה הסוציאליסטית!