בנובמבר 1973 פרסמה הרשימה הסוציאליסטית המהפכנית (רס) כרוז תחת הכותרת "איך יוצאים מן הבוץ?" ובו נוסחו כמה עיקרים למאבק למען השלום. העיקרים נוסחו כך, שיוכלו לשמש מצע לפעולה משותפת של ארגונים שונים ובודדים.

אנו חוזרים ומפרסמים עיקרים אלה עתה, כדי שחברי ואוהדי שי"ח, רק"ח, העולם הזה, תכלת-אדום ואחרים יעיינו בהם שוב וישיבו על השאלה: האם ניתן או לא ניתן לשתף פעולה על בסיס זה? אם לא – למה? מה יש להוסיף או מה לגרוע מן הנוסח המוצע? עמודי "מצפן" פתוחים לפני הקוראים לדיון בשאלות אלה.

‏להלן קטע מן הכרוז הנ"ל, הכולל את העיקרים האמורים:

הרוצה בשלום חייב להיאבק למענו

שלום אמת עם העולם הערבי לא ייתכן אלא על יסוד התגברותם, בישראל ובארצות ערב, של כוחות המבטאים ישירות את האינטרסים החיוניים של ההמונים. המוני ישראל חייבים להושיט את ידם לעם הערבי הפלשתינאי ולהילחם למען מימוש העקרונות האלה:

  • נטישת המדיניות של התרחבות והתפשטות על חשבון העם הערבי הפלשתינאי ושאר עמי ערב.
  • הכרה בזכויות המלאות של העם הערבי הפלשתינאי בארץ זו, לרבות זכות הפליטים לחזור למולדתם.

‏זהו מעט המכיל את המרובה; זהו תימצות של הלכה חדשה ומעשים חדשים.

מאבק נמרץ למען העקרונות הללו בתוככי החברה הישראלית וגיוס המוני יהודי ישראל סביבם, סוללים את הדרך לשכנוע ההמונים הערביים, ובמיוחד בני העם הערבי הפלשתינאי, למען:

  •  הכרה בזכויות המלאות של העם היהודי-ישראלי להתקיים ולחיות בשלום עם עמי ערב.

‏על בסיס זה יתכן –

  • מו"מ בין יהודי ישראל לבין הערבים הפלשתינאים בדבר חיים משותפים בארץ זו – מו"מ בין נציגי העמים החיים כאן, המייצגים את האינטרסים של המוני העם היהודים והערבים.

מו"מ ישראלי-פלשתינאי כזה חייב להיות חלק מ-

  • הידברות מקיפה ונרחבת עם כל עמי האיזור – למען השלום, למען עתיד משותף על בסיס של קידמה חברתית, למען שילוב העם היהודי-ישראלי בתהליך ההיסטורי של איחוד העולם הערבי ושחרור האיזור מדיכוי וניצול בידי זרים.

*  *  *

כמה הוציאו המפלגות על הבחירות האחרונות? מבקר המדינה חייב, לפי החוק, לבדוק זאת. עתה פורסמו תוצאות הבדיקה, הכוללות גם את ההוצאות השוטפות לשנת 1973. ובכן – המערך: כ-20 מיליון לירות; הליכוד: כ-10 מיליון; המפד"ל: כ-5 מיליון… וכו'.

התנועה לזכויות האזרח הוציאה 189 אלף ל"י.

רשימת "מוקד" – כחצי מיליון לירות.

רק"ח – מיליון לירות.

כדאי להוסיף, כי הרשימה הסוציאליסטית המהפכנית (רס) הוציאה 20 אלף לירות, מתוך זה 15 אלף לירות כדי "לקנות" את הזכות להשתתף בבחירות. כך דורש החוק!

מערכת מצפן