תחת הכותרת "למען ליכוד ההמונים הדרוזים סביב ענייניהם היסודיים" פירסם ועד הפעולה הדרוזי כרוז, שתוכנו מתפרסם להלן:

 

גיוס החובה אשר נכפה על הדרוזים על-ידי השלטונות מהווה אחת הבעיות מהן סובלת העדה הדרוזית, לצד בעיות רבות אחרות, כמו: המענקים הממשלתיים לכפרים הדרוזיים; חסרונם של שירותים חיוניים בכפרים רבים – חשמל, מרפאות, בתי-ספר, תחבורה, מגרשי ספורט ומועדונים; בעיית הוצאת רשיונות בנייה וכו' וכו'.

‏אם ננתח את מדיניות השלטונות כלפי הדרוזים יתברר לעין כל מה גדול הזיוף בהצהרות השלטונות ושופרות התעמולה שלהם, בדבר היחס הטוב ושוויון הזכויות בין הדרוזים והיהודים. יתחוור לנו, כי מדיניות הממשלה כלפי המיעוט הערבי על כל עדותיו אחת היא. מדיניות הולכת השולל והאפליה כלפי הדרוזים מתנקמת תמיד בהמונים הדרוזים עצמם ומגבירה את הטינה כלפיהם.

‏בעיית הגיוס הולכת ומחריפה, וכמוה מחריפה גם ההתנגדות לגרירתם של הסטודנטים הדרוזים ממוסדות החינוך הגבוה לשירות בצבא. הסירוב לשחרר חיילים לחופשה לרגל חג הקורבן, והעמדתם לדין בעקבות סירובם לציית לפקודה זו, כמו גיוסם של עשרות מבין עובדי השירותים הציבוריים – כמו מורים, פקידי מועצות ודואר – כל אלה הן תופעות המעמידות את האינטרס הדרוזי בסתירה למדיניות הרשמית.

‏השלטונות משתדלים ומתאמצים, בנצלם סוכנים ומוליכי ‏שולל נוכלים, להבאיש את ריחו של המאבק הצודק של הדרוזים ולהסיט את תשומת הלב לעניינים מלאכותיים וחסרי ערך, שאין להם ולא כלום עם האינטרסים של העדה, כמו הפריטה על המיתר העדתי, והשלטת הגוון העדתי על התחרות בין הגושים הפוליטיים במועצות המקומיות. כאלה הם פני הדברים במבט שטחי; המטרה המסתתרת מאחוריהם:

‏זריעת פירוד ושנאה בתוך הכוחות המתקדמים ובעלי ההכרה, בני כל העדות, על מנת שמועצותיהם תמשכנה להיות כר מרעה לפושקי השפתיים מטעם השלטונות וכר דשן לסכסוכים עדתיים ומשפחתיים – למען גזילת שארית האדמה והמשך הנגישות. יש לציין, כי במקום שאין בו מספר עדות אלא עדה אחת בלבד – דרוזית, לדוגמה – משתדלים השלטונות לפוררה למספר משפחות יריבות.

  • ‏אנו מכוונים אצבע מאשימה אל עבר האויב היסודי של ההמונים הערביים – הלא היא המדיניות הרשמית.
  • אחדותנו הלוחמת סביב דרישותינו הצודקות תתחזק מכוח אחדותו של המיעוט הערבי כנגד מדיניות האפליה, ומכוח אחדות מאבקם של העמים היהודי והערבי נגד מדיניות המלחמה, הכיבוש, הניצול וההתקפה על רמת חייהם של המוני העם.
  • תחי אחדות-האחים בין כל המשפחות והעדות!
  •  תחי אחדות-העמים!
מרץ 1974
בהוצאת ועד-הפעולה הדרוזי