דצמבר 1973

תשדיר בחירות של הרשימה הסוציאליסטית המהפכנית (רס)

דצמבר 20, 1973

כולם רוצים שלום, אך יש שלום ויש שלום. השלום שלנו גורס שוויון מלא בין יהודי ישראל לערביי פלסטין, קץ לכיבוש וסוף לסיפוחים.

עקרונות יסוד

דצמבר 10, 1973

עקרונות היסוד של מצפן התקבלו ב-1973, ותוקנו באוגוסט 1978.