נובמבר 1973

מאמרים בערבית

נובמבר 10, 1973

מאמרים בערבית שהופיעו בגיליון-70.

רמי ליבנה מדבר – נאום הגנה של אסיר פוליטי (בהוצאת הרשימה הסוציאליסטית המהפכנית – ר"ס)

נובמבר 10, 1973

ביוני 1973 גזר בית-משפט מחוזי בחיפה על רמי ליבנה 10 (עשר!) שנות מאסר. זהו הנוסח המלא של נאומו בבית המשפט.

נגד תעתועי המלחמה! בעד האלטרנטיבה האינטרנציונליסטית!

נובמבר 10, 1973

גילוי דעת משותף של חברי מצפן באירופה ונציגי הארגון הערבי "שלטון המועצות" והקבוצה האלג'ירית להפצת המארכסיזם, 21 באוקטובר 1973: "התוצאה החיובית היחידה של המלחמה - וזאת למרות כוונותיהם של המשטרים בשני המחנות הלוחמים - תהיה העובדה שהאגדה כי את הציונות אי אפשר לנצח ספגה מכה רצינית. הוסר המכשול שהתהווה כתוצאה מאגדה זאת, אשר עיכב את התפתחותו של מאבק עממי בעולם הערבי ובתוך ישראל עצמה: הוכח כי המאבק אפשרי.

איך יוצאים מן הבוץ?

נובמבר 10, 1973

גילוי דעת של הרשימה הסוציאליסטית המהפכנית, נובמבר 1973 (יוזמה משותפת של "מאבק" ו"מצפן"): "מי שאינו מוכן לחיים של שוויון עם הערבים, חייב להמשיך לחיות על חרבו ולהידרדר ממלחמה למלחמה".