ספטמבר 1973

הפיכה בנוסח ישראלי

ספטמבר 20, 1973

כאן, כמו בצ'ילה, אין תחליף להתארגנותם העצמאית של המוני העובדים, ערבים ויהודים, מחוץ למוסדות המדינה הקיימים, מחוץ להסתדרות, מחוץ לכנסת ולמפלגות הקיימות.

מאמרים בערבית

ספטמבר 10, 1973

מאמרים בערבית שהופיעו בגיליון-69.

אל הקורא – "מצפן" על הבחירות

ספטמבר 10, 1973

הקמת הרשימה הסוציאליסטית המהפכנית ומצע הרשימה לבחירות.

דם בצ'ילה!

ספטמבר 10, 1973

בעקבות ההפיכה הצבאית נגד הקואליציה של הסוציאליסטים והקומוניסטים בראשות הנשיא איינדה.

עוד נישול ברפיח

ספטמבר 10, 1973

ביקור אצל הבדואים המיועדים לגירוש מאדמותיהם.

גילוי דעת של מהפכנים ישראלים שהוקרא באסיפה הכללית של הסטודנטים הערבים בבריטניה

ספטמבר 10, 1973

15 במאי 1973 – במלאת 25 שנה להקמת ישראל: לא הציונות בלבד היא אויבת עמי האזור; בצד הציונות ובחזית אחת עימה נמצאים גם המעמדות השליטים הערביים.

השאח האיראני – בן בריתה של ישראל

ספטמבר 10, 1973

התכנית הפוליטית של אירגוני החזית הלאומית האיראנית בחו"ל (מתוך כתב-העת השמאלי בלבנון "אל-חוריה").

על ספרו של דן בן אמוץ "לא שם זין" – עקיבא אור

ספטמבר 10, 1973

ספר שיש בו פחות הונאה עצמית מכל ספר אחר שנכתב בישראל.

‏ישראל בעיני ריאקציונר בריטי – פרגרין וורסתורן

ספטמבר 10, 1973

תרגום מן ה"ניו סטייטסמן", 11.5.1973: ישראל היא חברה המאוהבת בעברה השבטי, שקועה עד כדי אובססיה בהיסטוריה, מלאת תודעה של זהותה הלאומית והגזעית, נישאת על כנפי האגדה והמיתוס.

‏מורה ערבי מדווח על: ‏כפייה חגיגית – אבו רביע

ספטמבר 10, 1973

בהוראות "מלמעלה" התגייסו בתי הספר הערביים לציין את יום השנה ה-25 למדינת ישראל.

‏בוויכוח עם השמאל הציוני: על הציונות ועל דחליליה (חלק שני) – צמח (משה מחובר)

ספטמבר 10, 1973

מה שקבע את הצלת היהודים במלחמת העולם השנייה היתה עצירת התקדמותה של מכונת המלחמה ההיטלריסטית, לא הציונות.

‏הסטודנטים בגרמניה מוקיעים את ברנדט: "שימוש זדוני ברגשות כנים..."

ספטמבר 10, 1973

ביקור הקנצלר הגרמני בישראל מבטא תמיכה במדינה שכובשת שטחים השייכים לעם הפלסטיני ושוללת את זכויותיו הלאומיות.

מי אנחנו? – משה מחובר

ספטמבר 10, 1973

מצפן שייך לאגף השמאלי של המחנה המארכסיסטי, לאותו זרם הנמצא משמאל ללניניזם האורתודוכסי, משמאל לטרוצקיזם.

התרוששות... – פ. עודד (עודד פילבסקי)

ספטמבר 10, 1973

העלאות השכר לא הדביקו את קצב הידרדרות כוח הקנייה של הלירה. בתחום הדיור שווה היום הלירה בין 20 ל-25 אגורות ביחס לשוויה לפני מלחמת 1967.

...ואינפלציה – ש. אייל

ספטמבר 10, 1973

כאשר הכיבוש נמשך ויש צורך בצבא נאמן ובאוכלוסייה כבושה שלא תהיה רעבה, לא יכלה הממשלה לבחור במיתון ובחרה באינפלציה: השכר גדול יותר בלירות, אך כוח הקנייה שלו קטן יותר.

בלי אשליות: הלאה הכיבוש

ספטמבר 1, 1973

כרוז של הרשימה הסוציאליסטית המהפכנית: כל פתרון המבוסס על המשך קיומו של משטר ציוני, בגבולות כלשהם, הוא אשליה; וכל מאבק המבוסס על השלמה עם קיומם של המשטרים הערביים הנוכחים הוא מלכודת.