מרץ 1973

אל באי העצרת למען עקורי איקרית ובירעים

מרץ 31, 1973

אל באי העצרת למען עקורי איקרית ובירעים, יהודים וערבים, אנו משתתפים בעצרת-הפגנה זו בלב פתוח ובראש צלול. אנו סבורים כי המאבק הזה הוא מאבק צודק וחיוני. אנו חושבים כי מאבק זה הוא קטע מן המאבק המקיף יותר ‒ נגד דיכויו ונגד נישולו של העם הערבי הפלסטיני. הרי כאן ‒ בוואדי ערה ‒ כל מטר מרובע […]

ההשלכות הפוליטיות של משפטי חיפה

מרץ 14, 1973

קריאה לאסיפה על "ההשלכות הפוליטיות של משפטי חיפה"- ועד הסטודנטים הערבים בירושלים, אבנגרד, מאבק, מצפן, מצפן-מרכסיסטי, 14 במרץ 1973