תשדיר בחירות של הרשימה הסוציאליסטית המהפכנית (רס), שהשתתפה בבחירות לכנסת ב-1973, ובה שני מועמדים בלבד: רמי ליבנה (שהיה אז אסיר פוליטי) ומג'יד אליאס. הקריינית היתה תמימה טש. וראו גם מאמר מערכת "מצפן" על הרקע להקמת הרשימה ומצע הבחירות שלה. בעד הרשימה הצביעו 1,201 בעלי זכות בחירה.